[kc_row use_container=”yes” _id=”728661″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”857433″][kc_title text=”Qknhu4JVIE3huqpVIFFVWSBUUsOMTkg=” _id=”248862″ type=”span” class=”title-admissions” title_wrap=”yes” before=”PGRpdiBjbGFzcyA9ICJjb3Zlci10aXRsZS1hZG1pc3Npb25zIj4=”][kc_column_text _id=”361005″]

[/kc_column_text][kc_accordion _id=”683862″ close_all=”yes”][kc_accordion_tab title=”1. Quy trình Tuyển sinh” _id=”634071″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”347154″]

01.01-BM/TS/PXU: Kế hoạch Tuyển sinh

01.02-BM/TS/PXU: QĐ thành lập HĐ tuyển sinh

01.03-BM/TS/PXU: Phiếu đăng ký xét tuyển

01.04-BM/TS/PXU: Thư mời nhập học

01.05-BM/TS/PXU: QĐ nhập học (kèm danh sách)

01.06-BM/TS/PXU: Báo cáo kết quả TS

01.07-BM/TS/PXU: Thông tin SV nhập học

01.08a-BM/TS/PXU: Giấy đề nghị cấp học bổng
(Theo chính sách ưu đãi cán bộ lớp, cán bộ Đoàn)

01.08b-BM/TS/PXU: Giấy đề nghị cấp học bổng
(Theo chính sách ưu đãi cho thí sinh là con cán bộ giáo viên công tác trong ngày giáo dục tại thời điểm tháng đăng ký nhập học)

01.08c-BM/TS/PXU: Giấy đề nghị cấp học bổng
(Theo chính sách ưu đãi cho thí sinh có anh/chị/em ruột là sinh viên đang theo học hoặc cựu sinh viên đã tốt nghiệp Trường Đại học Phú Xuân)

01.09-BM/TS/PXU: Phiếu thông tin học phí + học bổng + ưu đãi

01.10-BM/TS/PXU: Phiếu kết quả phỏng vấn thí sinh

01.11-BM/TS/PXU: Đơn xin rút học phí

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”2. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo” _id=”381793″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”335089″]

02.01-QT/BM/PXU: Bảng so sánh các CTĐT tương đương

02.02-QT/BM/PXU: Đề cương chi tiết

02.03-QT/BM/PXU: Phiếu lấy ý kiến GV về chương trình đào tạo

02.04-QT/BM/PXU: Phiếu khảo sát điều chỉnh chương trình đào tạo (Nhà tuyển dụng)

02.05-QT/BM/PXU: Phiếu khảo sát điều chỉnh chương trình đào tạo (Cựu sinh viên)

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”3. Quy trình Tổ chức đào tạo” _id=”172573″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”586653″]

03.01-BM/ĐT/PXU: Academic Year Calendar

03.02-BM/ĐT/PXU: Academic Semester Calendar

03.03-BM/ĐT/PXU: Thời khóa biểu

03.04-BM/ĐT/PXU: Danh sách sinh viên học kỳ

03.05-BM/ĐT/PXU: Thống kê giờ giảng

03.06-BM/ĐT/PXU: Danh sách SV vắng nhiều, cấm thi

03.07-BM/ĐT/PXU: Bảng ghi điểm quá trình học tập

03.08-BM/ĐT/PXU: Phiếu khảo sát sinh viên về học phần

03.09-BM/ĐT/PXU: Phiếu xử lý điểm khảo sát không đạt yêu cầu

03.10-BM/ĐT/PXU: Phiếu đánh giá dự giờ

03.11-BM/ĐT/PXU: Báo cáo tổng kết đào tạo

03.12-BM/ĐT/PXU: Bảng điểm danh

03.13-BM/ĐT/PXU: Giấy xin nghỉ dạy

03.14-BM/ĐT/PXU: Tờ trình điều chỉnh TKB giảng dạy

03.15-BM/ĐT/PXU: Sổ theo dõi giảng dạy – học tập

03.16-BM/ĐT/PXU: Phiếu đánh giá sinh viên

03.17-BM/ĐT/PXU: Báo cáo tổng kết Khoa

03.18-BM/ĐT/PXU: Bảng tổng hợp sai phạm trong công tác

03.19-BM/ĐT/PXU: Lịch thi kết thúc học phần

03.20-BM/ĐT/PXU: Bảng phân công cán bộ coi thi

03.21-BM/ĐT/PXU: Danh sách thành viên hội đồng chấm đồ án

03.22-BM/ĐT/PXU: Phân công cán bộ trực thi_ Giám sát thi

03.23-BM/ĐT/PXU: Sổ theo dõi nộp đề thi

03.24-BM/ĐT/PXU: Đề thi tự luận

03.25-BM/ĐT/PXU: Đáp án đề thi tự luận

03.26-BM/ĐT/PXU: Đề thi trắc nghiệm

03.27-BM/ĐT/PXU: Đáp án đề thi trắc nghiệm

03.28-BM/ĐT/PXU: Bảng mô tả đồ án

03.29-BM/ĐT/PXU: Bảng thống kê số lượng in sao đề thi

03.30-BM/ĐT/PXU: Sổ theo dõi buổi thi

03.31-BM/ĐT/PXU: Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi

03.32-BM/ĐT/PXU: Biên bản thu bài và ghi điểm thi

03.33-BM/ĐT/PXU: Đơn phúc khảo bài thi

03.34-BM/ĐT/PXU: Thông báo kết quả phúc khảo

03.35-BM/ĐT/PXU: Danh sách SV không đủ điều kiện thi kết thúc học phần

03.36-BM/ĐT/PXU: Danh sách ký xác nhận tham gia thi

03.37-BM/ĐT/PXU: Phiếu điểm báo cáo đồ án

03.38-BM/ĐT/PXU: Bảng tổng hợp kết quả chấm đồ án môn học

03.39-BM/ĐT/PXU: Kết quả học tập toàn khóa

03.40-BM/ĐT/PXU: Đơn bảo lưu

03.41-BM/ĐT/PXU: Đơn thôi học

03.42-BM/ĐT/PXU: Đơn quay lại sau bảo lưu

03.43-BM/ĐT/PXU: Đơn xin đăng ký học phần

03.44-BM/ĐT/PXU: Danh sách đề nghỉ kỷ luật SV

03.45-BM/ĐT/PXU: Biên bản Hội đồng xét xử lý kỷ luật

03.46-BM/ĐT/PXU: Biên bản xét cảnh báo kết quả học tập

03.47-BM/ĐT/PXU: Mẫu hợp đồng thực tập sinh

03.48-BM/ĐT/PXU: Biên bản tiếp nhận SV OJT

03.49-BM/ĐT/PXU: Nhật ký thực tập

03.50-BM/ĐT/PXU: Đánh giá kết quả thực tập

03.51-BM/ĐT/PXU: Khảo sát sinh viên về kỳ thực tập

03.52-BM/ĐT/PXU: Phân công giảng dạy

03.53-BM/ĐT/PXU: Biên bản bốc thăm đề thi

03.54-BM/ĐT/PXU: Biên bản xử lý vi phạm kế hoạch giảng dạy

03.55-BM/ĐT/PXU: Bìa OJT-Report-Cover-Page-2021

03.56-BM/ĐT/PXU: PXU- Hướng dẫn viết báo cáo OJT

03.57-BM/ĐT/PXU: PXU- Biên bản phản biện đề thi

03.58-BM/ĐT/PXU: PXU- Bảng theo dõi mở đề thi và kiểm tra đề thi

03.59-BM/ĐT/PXU: PXU- Tổng hợp tỉ lệ vắng thi

03.60-BM/ĐT/PXU: Biên bản phản ánh đợt thi

03.61-BM/ĐT/PXU: Kế hoạch hoạt động năm

03.62-BM/ĐT/PXU: Thông báo tổ chức thi

03.63-BM/ĐT/PXU: Danh sách học viên đăng ký dự thi

03.64 -BM/ĐT/PXU: Quyết định thành lập hội đồng thi, ban thư ký, ban coi thi

03.65-BM/ĐT/PXU: Danh sách thí sinh dự thi

03.66a-BM/ĐT/PXU: Đề thi

03.66b-BM/ĐT/PXU: Đáp án

03.67-BM/ĐT/PXU: Bảng kết quả thi

03.68-BM/ĐT/PXU: Quyết định công nhận kết quả thi

03.69BM/ĐT/PXU: Sổ gốc cấp chứng chỉ

03.70-BM/ĐT/PXU: Báo cáo hoạt động năm

03.71-BM/ĐT/PXU: Kế hoạch hoạt động Trung tâm

03.72-BM/ĐT/PXU: Thông báo tổ chức thi

03.73-BM/ĐT/PXU: Đơn đăng ký dự thi

03.74-BM/ĐT/PXU: Danh sách học viên đăng ký

03.75-BM/ĐT/PXU: QĐ thành lập hội đồng thi

03.76a-BM/ĐT/PXU: Danh sách thí sinh dự thi Trắc nghiệm

03.76b-BM/ĐT/PXU: Danh sách thí sinh dự thi Thực hành

03.76-BM/ĐT/PXU: Danh sách phòng thi

03.77a-BM/ĐT/PXU: Đề thi

03.77b-BM/ĐT/PXU: Đáp án

03.78-BM/ĐT/PXU: Biên bản phản biện đề thi

03.79-BM/ĐT/PXU: Biên bản bàn giao đề thi

03.80-BM/ĐT/PXU: Danh sách ảnh phòng thi

03.81-BM/ĐT/PXU: Nội quy phòng thi

03.82-BM/ĐT/PXU: Biên bản bàn giao bài thi thực hành

03.83-BM/ĐT/PXU: Phiếu chấm thi thực hành

03.84-BM/ĐT/PXU: Danh sách ghi điểm thực hành

03.85-BM/ĐT/PXU: Phiếu thống nhất điểm 

03.86-BM/ĐT/PXU: Bảng điểm Trắc nghiệm, lý thuyết

03.87-BM/ĐT/PXU: Bảng điểm kết quả thi

03.88-BM/ĐT/PXU: Danh sách chấm phúc khảo

03.89-BM/ĐT/PXU: Kết quả chấm phúc khảo

03.90-BM/ĐT/PXU: Quyết định công nhận kết quả thi

03.91-BM/ĐT/PXU: Phiếu điều chỉnh thông tin thí sinh

03.92-BM/ĐT/PXU: Sổ gốc cấp chứng chỉ

03.93-BM/ĐT/PXU: Báo cáo hoạt động Trung tâm

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”4. Quy trình Công tác sinh viên” _id=”61153″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”162089″]

04.01-BM/CTSV/PXU: Kế hoạch hoạt động CSSV

04.02a-BM/CTSV/PXU: Thông tin sinh viên

04.02-BM/CTSV/PXU: Phiếu tiếp nhận sinh viên

04.03-BM/CTSV/PXU: Sổ theo dõi dịch vụ hành chính SV

04.04-BM/CTSV/PXU: Xác nhận sinh viên

04.05-BM/CTSV/PXU: Giấy xác nhận ưu đãi trong giáo dục

04.06-BM/CTSV/PXU: Biên bản kiêm kê thuốc

04.07-BM/CTSV/PXU: Kế hoạch dịch vụ việc làm sinh viên

04.08-BM/CTSV/PXU: Danh sách nhà tuyển dụng

04.09-BM/CTSV/PXU: Danh sách ứng viên

04.10-BM/CTSV/PXU: Báo cáo việc làm sinh viên

04.11-BM/CTSV/PXU: Phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên

04.12-BM/CTSV/PXU: Biên bản họp lớp

04.13-BM/CTSV/PXU: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên

04.14-BM/CTSV/PXU: Tổng hợp rèn luyện toàn trường

04.15-BM/CTSV/PXU: Đơn xin miễn giảm học phần GDTC

04.16-BM/CTSV/PXU: Đơn xin miễn giảm/ miễn học học phần Ngoại ngữ không chuyên

04.17-BM/CTSV/PXU: Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp

04.18-BM/CTSV/PXU: Bản cam kết

04.19-BM/CTSV/PXU: Đơn chuyển trường

04.20-BM/CTSV/PXU: Đơn xin chuyển CLB (GDTC)

04.21-BM/CTSV/PXU: Đơn xin chuyển lớp

04.22-BM/CTSV/PXU: Đơn xin rút học phí

04.23-BM/CTSV/PXU: Đơn xin làm lại thẻ sinh viên

04.24-BM/CTSV/PXU: Giấy xác nhận sinh viên vay vốn ngân hàng

04.25-BM/CTSV/PXU: Đơn xin gia hạn học phí

04.26-BM/CTSV/PXU: Đơn xin chuyển ngành học

04.27-BM/CTSV/PXU: Đơn xin cấp bảng điểm

04.28-BM/CTSV/PXU: Trích ngang lý lịch sinh viên

04.29-BM/CTSV/PXU: Đơn xin rút hồ sơ

04.30-BM/CTSV/PXU: Tổng hợp ĐRL cấp Khoa

04.31-BM/CTSV/PXU: Tong hop ket qua ĐRL cả năm

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”5. Quy trình Tốt nghiệp” _id=”790317″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”83399″]

05.01-BM/TN/PXU: Danh-sách-đăng-ký-tên-đề-tài KLTN

05.02-BM/TN/PXU: Báo cáo tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp

05.03-BM/TN/PXU: Mẫu đơn xin thay đổi tên đề tài.

05.04-BM/TN/PXU: Phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn

05.05-BM/TN/PXU: Phiếu nhận xét của Giảng viên phản biện

05.06-BM/TN/PXU: Biên bản làm việc giữa GVHD và GVPB

05.07-BM/TN/PXU: Phiếu điểm bảo vệ KLTN

05.08-BM/TN/PXU: Phiếu tổng hợp điểm của Hội đồng chấm KLTN

05.09-BM/TN/PXU: Báo cáo kết quả KLTN

05.10-BM/TN/PXU: Đơn xin công nhận tốt nghiệp

05.11-BM/TN/PXU: Bản kiểm tra danh sách các học phần đã đào tạo của các ngành

05.12-BM/TN/PXU: Bản kiểm tra thông tin sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

05.13-BM/TN/PXU: Bảng điểm kết quả học tập

05.14-BM/TN/PXU: Danh sách cấp chứng chỉ GDTC,GDQP

05.15-BM/TN/PXU: Danh sách SV xét TN

05.16-BM/TN/PXU: Danh sách SV đề nghị khen thưởng

05.17-BM/TN/PXU: Biên bản họp hội đồng

05.18-BM/TN/PXU: Biên bản xác nhận SV đủ điều kiện TN

05.19-BM/TN/PXU: Báo cáo Hội đồng xét công nhận TN

05.20-BM/TN/PXU: Tờ trình đề xuất danh sách hội đồng bảo vệ KLTN

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”6. Quy trình truyền thông” _id=”277541″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”861402″]

06.01-BM/TT/PXU:Kế hoạch truyền thông

06.02-BM/TT/PXU:Báo cáo kết quả truyền thông

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”7. Quy trình thư viện” _id=”853337″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”752811″]

07.01-BM/TT/PXU:Phiếu yêu cầu bổ sung TLTV

07.02-BM/TT/PXU:Sổ giao nhận TLTV

07.03-BM/TT/PXU:Phiếu đăng ký làm thẻ TV

07.04-BM/TT/PXU:Báo cáo công tác thư viện

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”8. Quy trình đảm bảo chất lượng” _id=”752769″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”694908″]

08.01-BM/ĐB/PXU: Kế hoạch chất lượng năm

08.02-BM/ĐB/PXU: Bảng nhận diện và quản lý rủi ro

08.03-BM/ĐB/PXU: Quy trình

08.04-BM/ĐB/PXU: Tình trạng ban hành và sửa đổi tài liệu

08.05-BM/ĐB/PXU: Phiếu yêu cầu ban hành sửa đổi tài liệu

08.06-BM/ĐB/PXU: Kế hoạch đánh giá nội bộ

08.07-BM/ĐB/PXU: Phiếu hạng mục đánh giá

08.08-BM/ĐB/PXU: Kế hoạch khắc phục phòng ngừa

08.09-BM/ĐB/PXU: Kế hoạch khảo sát

08.10-BM/ĐB/PXU: Phiếu khảo sát sự hài lòng SV

08.11-BM/ĐB/PXU: Báo cáo khảo sát

08.12-BM/ĐB/PXU: Phiếu khảo sát cựu học viên

08.13-BM/ĐB/PXU: Phiếu khảo sát nhà tuyển dụng

08.14-BM/ĐB/PXU: Phiếu khảo sát khách hàng nội bộ

08.15-BM/ĐB/PXU: Biên bản cuộc họp xem xét lãnh đạo

08.16-BM/ĐB/PXU: Phiếu yêu cầu xử lý sự không phù hợp

08.17-BM/ĐB/PXU: Phiếu khảo sát chất lượng hoạt động hỗ trợ (Dành cho Cán bộ & Giảng viên)

08.18-BM/ĐB/PXU: Phiếu khảo sát hoạt động KN&PVCĐ (Dành cho CB,GV,NV)

08.19-BM/ĐB/PXU: Phiếu khảo sát chất lượng hoạt động hỗ trợ (Dành cho Cán bộ & Giảng viên)

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”9. Quy trình quản lý hệ thống công nghệ thông tin” _id=”697495″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”927647″]

09.01-BM/IT/PXU:Kế hoạch Quản lý hệ thống CNTT

09.02-BM/IT/PXU:Nhật ký kiểm tra thiết bị

09.03-BM/IT/PXU:Sổ ghi nhận yêu cầu hỗ trợ thông tin

09.04-BM/IT/PXU:Yêu cầu tạo acc người sử dụng

09.05-BM/IT/PXU:Báo cáo hoạt động CNTT

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”10. Quy trình tài chính kế toán” _id=”364097″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”950476″]

10.01-BM/TC/PXU:Sổ theo dõi quản lý tài sản

10.02-BM/TC/PXU:Biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị

10.03-BM/TC/PXU:Biên bản bàn giao tài sản

10.04-BM/TC/PXU:Đề nghị tạm ứng

10.05-BM/TC/PXU:Đề nghị thanh toán

10.06-BM/TC/PXU:Đề nghị thanh toán tiền tạm ứng

10.07-BM/TC/PXU:Bảng kê hóa đơn

10.08-BM/TC/PXU:Bảng kê hàng hóa, dịch vụ không hóa đơn

10.09-BM/TC/PXU:Debitnote dành cho từng sinh viên

10.10-BM/TC/PXU:Invoice

10.11-BM/TC/PXU:Nhật ký bảo trì

10.12-BM/TC/PXU:Bảng theo dõi đổ dầu xe

10.13-BM/TC/PXU:Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”11. Quy trình nhân sự” _id=”99684″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”45045″]

11.01-BM/NS/PXU: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng

11.02-BM/NS/PXU: Kế hoạch tuyển dụng

11.03-BM/NS/PXU: Yêu cầu tuyển dụng

11.04-BM/NS/PXU: Thông báo tuyển dụng

11.05-BM/NS/PXU: Mẫu CV

11.06-BM/NS/PXU: Trích ngang thông tin ứng viên

11.07-BM/NS/PXU: Danh sách ứng viên tham dự phỏng vấn

11.08a-BM/NS/PXU: Thư mời phỏng vấn

11.08-BM/NS/PXU: Biên bản phỏng vấn

11.09-BM/NS/PXU: Thư mời nhận việc

11.10-BM/NS/PXU: Quyết định tuyển dụng

11.11-BM/NS/PXU: Đề nghị ký hợp đồng

11.12-BM/NS/PXU: Hợp đồng lao động

11.13-BM/NS/PXU: Kế hoạch đào tạo

11.14-BM/NS/PXU: Phiếu đánh giá khóa học

11.15-BM/NS/PXU: Báo cáo khóa học

11.16-BM/NS/PXU: Đơn xin nghỉ

11.17-BM/NS/PXU: Xác nhận bàn giao

11.18-BM/NS/PXU: Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

11.19-BM/NS/PXU: Phiếu bàn giao hồ sơ

11.20-BM/NS/PXU: Phiếu đánh giá thử việc (nhân viên)

11.21-BM/NS/PXU: Phiếu đánh giá thử việc (cán bộ quản lý)

11.22-BM/NS/PXU: Phiếu đánh giá hết hợp đồng (nhân viên)

11.23-BM/NS/PXU: Phiếu đánh hết hợp đồng (cán bộ quản lý)

11.24a-BM/NS/PXU: Đánh giá hết năm làm việc CBNV

11.24b-BM/NS/PXU: Đánh giá hết năm làm việc GV

11.25-BM/NS/PXU: Form: Cán bộ nhân viên tự đánh giá

11.26-BM/NS/PXU: Form: Nhân viên cấp dưới đánh giá

11.27-BM/NS/PXU: Form: Ngang cấp đánh giá

11.28-BM/NS/PXU: Form: Cấp trên đánh giá 

11.29-BM/NS/PXU: Kế hoạch quy hoạch CBQL 

11.30a-BM/NS/PXU: Danh sách lấy phiếu quy hoạch

11.30b-BM/NS/PXU: Đánh giá cán bộ quy hoạch

11.30c-BM/NS/PXU: Phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch

11.30d-BM/NS/PXU: Biên bản kiểm phiếu

11.30e-BM/NS/PXU: Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch

11.31-BM/NS/PXU: Tờ trình phê duyệt cán bộ quy hoạch

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”12. Quy trình hành chính” _id=”136284″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”72060″]

12.01-BM/HC/PXU:Sổ theo dõi văn bản đi

12.02-BM/HC/PXU:Sổ theo dõi văn bản đến

12.03-BM/HC/PXU:Phiếu bảo trì, sửa chữa thiết bị

12.04a-BM/HC/PXU:Giấy đề xuất VPP-Vật phẩm – Hàng hóa

12.04-BM/HC/PXU:Biên bản giao nhận

12.05-BM/HC/PXU:Đề nghị mua hàng

12.06-BM/HC/PXU:Tổng hợp đề nghị mua hàng

12.07- BM/HC/PXU:Phương án mua sắm

12.08- BM/HC/PXU:Tờ trình chủ trương tổ chức sự kiện

12.09- BM/HC/PXU:Kế hoạch tổ chức sự kiện

12.10- BM/HC/PXU:Báo cáo sau sự kiện

12.11-BM/HC/PXU:Biên bản xác nhận công việc

12.12-BM/HC/PXU:Hợp đồng mời giảng

12.13-BM/HC/PXU:Hợp đồng dịch vụ

12.14-BM/HC/PXU:Giấy đi đường

12.15-BM/HC/PXU:Giấy giới thiệu

12.16-BM/HC/PXU: Kế hoạch công tác hành chính

12.17-BM/HC/PXU: Báo cáo công tác hành chính

12.18-BM/HC/PXU:Bộ câu hỏi và giấy chứng nhận thẩm định bên thứ ba

12.19-BM/HC/PXU: Xác nhận tuân thủ bên thứ ba

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”13. Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ và phụ lục văn bằng” _id=”525468″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”945108″]

13.01-BM/VBCC/PXU:Biên bản giám sát in phôi văn bằng, chứng chỉ và phụ lục văn bằng

13.02-BM/VBCC/PXU:Biên bản giao nhận phôi văn bằng, chứng chỉ và phụ lục văn bằng giữa cơ sở sản xuất

13.03-BM/VBCC/PXU:Giấy đề nghị cấp phôi văn bằng, chứng chỉ và phụ lục văn bằng

13.04-BM/VBCC/PXU:Biên bản giao nhận phôi văn bằng, chứng chỉ.

13.05-BM/VBCC/PXU:Biên bản huỷ phôi văn bằng, chứng chỉ.

13.06-BM/VBCC/PXU:Biên bản huỷ phôi văn bằng, chứng chỉ – tem chống giả

13.07-BM/VBCC/PXU:Kế hoạch in phôi văn bằng, chứng chỉ 

Phụ lục 3 của Thông tư số 21_Mẫu sổ gốc cấp bằng cử nhân bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm

Phụ lục 6 của Thông tư số 21_Mẫu số gốc cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Phụ lục 7 của Thông tư số 21_Mẫu phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”14. Quy trình Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, kế hoạch chiến lược, mục tiêu chiến lược.” _id=”329549″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”382888″]

14.01-BM/TN-SM-KHCL-MTCL/PXU: Phiếu khảo sát tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa, giá trị cốt lõi

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”15. Thực hiện công tác quản lý KHCN và ĐMST” _id=”218905″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”38717″]

15.01-BM/NCKH/PXU: Kế hoạch công tác QLKHCN & ĐMST

15.02a-BM/NCKH/PXU: Thông báo đăng ký đề tài NCKH CBGV cấp trường

15.02b-BM/NCKH/PXU: Thông báo đăng ký đề tài NCKH SV cấp trường

15.03-BM/NCKH/PXU: Phiếu đề xuất đề tài NCKH SV cấp trường

15.04-BM/NCKH/PXU: Phiếu thuyết minh đề tài NCKH CBGV cấp trường

15.05-BM/NCKH/PXU: Biên bản họp hội đồng đánh giá, xét duyệt đề tài cấp Khoa

15.06-BM/NCKH/PXU: Danh sách đề tài NCKH CBGV

15.07-BM/NCKH/PXU: Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH CBGV

15.08-BM/NCKH/PXU: Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH SV

15.09-BM/NCKH/PXU: Phiếu đánh giá xét duyệt đề tài NCKH CBGV

15.10-BM/NCKH/PXU: Biên bản HĐ Xét duyệt đề tài CBGV

15.11-BM/NCKH/PXU: Biên bản HĐ Xét duyệt đề tài SV

15.12-BM/NCKH/PXU: Quyết định giao nhiệm vụ NCKH CBGV

15.13-BM/NCKH/PXU: Quyết định giao nhiệm vụ NCKH SV

15.14-BM/NCKH/PXU: Hợp đồng NCKH CBGV

15.15-BM/NCKH/PXU: Đơn gia hạn đề tài CBGV

15.16-BM/NCKH/PXU: Đơn gia hạn đề tài NCKH SV

15.17-BM/NCKH/PXU: Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài CBGV

15.18-BM/NCKH/PXU: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH CBGV

15.19-BM/NCKH/PXU: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH SV

15.20-BM/NCKH/PXU: Phiếu nhận xét ĐGNT đề tài NCKH của CBGV

15.21-BM/NCKH/PXU: Phiếu nhận xét ĐGNT đề tài NCKH của SV

15.22-BM/NCKH/PXU: Phiếu đánh giá HĐ Nghiệm thu đề tài CBGV

15.23-BM/NCKH/PXU: Phiếu đánh giá HĐ Nghiệm thu đề tài SV

15.24-BM/NCKH/PXU: Phiếu tổng hợp điểm của HĐ nghiệm thu CBGV

15.25-BM/NCKH/PXU: Phiếu tổng hợp điểm của HĐ nghiệm thu SV

15.26-BM/NCKH/PXU: Biên bản HĐ Nghiệm thu CBGV và SV

15.27-BM/NCKH/PXU: Biên bản HĐ Nghiệm thu SV

15.28-BM/NCKH/PXU: Đơn xin không thực hiện đề tài CBGV

15.29.BM/NCKH/PXU: Đơn xin không thực hiện đề tài SV

15.30-BM/NCKH/PXU: Biên bản nghiệm thu

15.31-BM/NCKH/PXU: Quyết định nghiệm thu

15.32-BM/NCKH/PXU: Đề nghị thanh toán chi phí đề tài CBGV

15.33-BM/NCKH/PXU: Biên bản thanh lý Hợp đồng NCKH CBGV

15.34-BM/NCKH/PXU: Báo cáo năm về hoạt động NCKH &ĐMST

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”15. Quy trình Thực hiện hoạt động hợp tác” _id=”504611″ icon_option=”yes” icon=”fa-plus”][kc_column_text _id=”904966″]

16.01-BM/HQTQ/PXU: Kế hoạch Đoàn ra Đoàn vào

16.02-BM/HTQT/PXU: Bảng tổng hợp Đoàn vào Đoàn ra

16.03-BM/HQTQ/PXU: Đơn xin đi học tập – công tác nước ngoài

16.04-BM/HTQT/PXU: Dự toán kinh phí đoàn ra

16.05-BM/HQTQ/PXU: Chương trình làm việc Đoàn ra

16.06-BM/HTQT/PXU: Quyết định cử đi nước ngoài

16.07-BM/HQTQ/PXU: Báo cáo sau khi đi công tác

16.08-BM/HTQT/PXU: Sổ theo dõi, quản lý đoàn ra_đoàn vào

16.09-BM/HQTQ/PXU: Chương trình làm việc Đoàn vào

16.10-BM/HTQT/PXU: Tờ trình báo địa phương

16.11-BM/HQTQ/PXU: Báo cáo kết quả tổ chức Đoàn vào_Hội thảo, hội nghị quốc tế

16.12-BM/HTQT/PXU: Báo cáo năm về hoạt động hợp tác

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][/kc_accordion][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”179547″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”687365″][kc_column_text _id=”924473″]

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]