BIỂU MẪU QUY TRÌNH

1. Quy trình Tuyển sinh

01.01-BM/TS/PXU: Kế hoạch Tuyển sinh

01.02-BM/TS/PXU: QĐ thành lập HĐ tuyển sinh

01.03-BM/TS/PXU: Phiếu đăng ký xét tuyển

01.04-BM/TS/PXU: Thư mời nhập học

01.05-BM/TS/PXU: QĐ nhập học (kèm danh sách)

01.06-BM/TS/PXU: Báo cáo kết quả TS

01.07-BM/TS/PXU: Thông tin SV nhập học

01.08a-BM/TS/PXU: Giấy đề nghị cấp học bổng
(Theo chính sách ưu đãi cán bộ lớp, cán bộ Đoàn)

01.08b-BM/TS/PXU: Giấy đề nghị cấp học bổng
(Theo chính sách ưu đãi cho thí sinh là con cán bộ giáo viên công tác trong ngày giáo dục tại thời điểm tháng đăng ký nhập học)

01.08c-BM/TS/PXU: Giấy đề nghị cấp học bổng
(Theo chính sách ưu đãi cho thí sinh có anh/chị/em ruột là sinh viên đang theo học hoặc cựu sinh viên đã tốt nghiệp Trường Đại học Phú Xuân)

01.09-BM/TS/PXU: Phiếu thông tin học phí + học bổng + ưu đãi

01.10-BM/TS/PXU: Phiếu kết quả phỏng vấn thí sinh

01.11-BM/TS/PXU: Đơn xin rút học phí

3. Quy trình Tổ chức đào tạo

03.01-BM/ĐT/PXU: Academic Year Calendar

03.02-BM/ĐT/PXU: Academic Semester Calendar

03.03-BM/ĐT/PXU: Thời khóa biểu

03.04-BM/ĐT/PXU: Danh sách sinh viên học kỳ

03.05-BM/ĐT/PXU: Thống kê giờ giảng

03.06-BM/ĐT/PXU: Danh sách SV vắng nhiều, cấm thi

03.07-BM/ĐT/PXU: Bảng ghi điểm quá trình học tập

03.08-BM/ĐT/PXU: Phiếu khảo sát sinh viên về học phần

03.09-BM/ĐT/PXU: Phiếu xử lý điểm khảo sát không đạt yêu cầu

03.10-BM/ĐT/PXU: Phiếu đánh giá dự giờ

03.11-BM/ĐT/PXU: Báo cáo tổng kết đào tạo

03.12-BM/ĐT/PXU: Bảng điểm danh

03.13-BM/ĐT/PXU: Giấy xin nghỉ dạy

03.14-BM/ĐT/PXU: Tờ trình điều chỉnh TKB giảng dạy

03.15-BM/ĐT/PXU: Sổ theo dõi giảng dạy – học tập

03.16-BM/ĐT/PXU: Phiếu đánh giá sinh viên

03.17-BM/ĐT/PXU: Báo cáo tổng kết Khoa

03.18-BM/ĐT/PXU: Bảng tổng hợp sai phạm trong công tác

03.19-BM/ĐT/PXU: Lịch thi kết thúc học phần

03.20-BM/ĐT/PXU: Bảng phân công cán bộ coi thi

03.21-BM/ĐT/PXU: Danh sách thành viên hội đồng chấm đồ án

03.22-BM/ĐT/PXU: Phân công cán bộ trực thi_ Giám sát thi

03.23-BM/ĐT/PXU: Sổ theo dõi nộp đề thi

03.24-BM/ĐT/PXU: Đề thi tự luận

03.25-BM/ĐT/PXU: Đáp án đề thi tự luận

03.26-BM/ĐT/PXU: Đề thi trắc nghiệm

03.27-BM/ĐT/PXU: Đáp án đề thi trắc nghiệm

03.28-BM/ĐT/PXU: Bảng mô tả đồ án

03.29-BM/ĐT/PXU: Bảng thống kê số lượng in sao đề thi

03.30-BM/ĐT/PXU: Sổ theo dõi buổi thi

03.31-BM/ĐT/PXU: Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi

03.32-BM/ĐT/PXU: Biên bản thu bài và ghi điểm thi

03.33-BM/ĐT/PXU: Đơn phúc khảo bài thi

03.34-BM/ĐT/PXU: Thông báo kết quả phúc khảo

03.35-BM/ĐT/PXU: Danh sách SV không đủ điều kiện thi kết thúc học phần

03.36-BM/ĐT/PXU: Danh sách ký xác nhận tham gia thi

03.37-BM/ĐT/PXU: Phiếu điểm báo cáo đồ án

03.38-BM/ĐT/PXU: Bảng tổng hợp kết quả chấm đồ án môn học

03.39-BM/ĐT/PXU: Kết quả học tập toàn khóa

03.40-BM/ĐT/PXU: Đơn bảo lưu

03.41-BM/ĐT/PXU: Đơn thôi học

03.42-BM/ĐT/PXU: Đơn quay lại sau bảo lưu

03.43-BM/ĐT/PXU: Đơn xin đăng ký học phần

03.44-BM/ĐT/PXU: Danh sách đề nghỉ kỷ luật SV

03.45-BM/ĐT/PXU: Biên bản Hội đồng xét xử lý kỷ luật

03.46-BM/ĐT/PXU: Biên bản xét cảnh báo kết quả học tập

03.47-BM/ĐT/PXU: Mẫu hợp đồng thực tập sinh

03.48-BM/ĐT/PXU: Biên bản tiếp nhận SV OJT

03.49-BM/ĐT/PXU: Nhật ký thực tập

03.50-BM/ĐT/PXU: Đánh giá kết quả thực tập

03.51-BM/ĐT/PXU: Khảo sát sinh viên về kỳ thực tập

03.52-BM/ĐT/PXU: Phân công giảng dạy

03.53-BM/ĐT/PXU: Biên bản bốc thăm đề thi

03.54-BM/ĐT/PXU: Biên bản xử lý vi phạm kế hoạch giảng dạy

03.55-BM/ĐT/PXU: Bìa OJT-Report-Cover-Page-2021

03.56-BM/ĐT/PXU: PXU- Hướng dẫn viết báo cáo OJT

03.57-BM/ĐT/PXU: PXU- Biên bản phản biện đề thi

03.58-BM/ĐT/PXU: PXU- Bảng theo dõi mở đề thi và kiểm tra đề thi

03.59-BM/ĐT/PXU: PXU- Tổng hợp tỉ lệ vắng thi

03.60-BM/ĐT/PXU: Biên bản phản ánh đợt thi

03.61-BM/ĐT/PXU: Kế hoạch hoạt động năm

03.62-BM/ĐT/PXU: Thông báo tổ chức thi

03.63-BM/ĐT/PXU: Danh sách học viên đăng ký dự thi

03.64 -BM/ĐT/PXU: Quyết định thành lập hội đồng thi, ban thư ký, ban coi thi

03.65-BM/ĐT/PXU: Danh sách thí sinh dự thi

03.66a-BM/ĐT/PXU: Đề thi

03.66b-BM/ĐT/PXU: Đáp án

03.67-BM/ĐT/PXU: Bảng kết quả thi

03.68-BM/ĐT/PXU: Quyết định công nhận kết quả thi

03.69BM/ĐT/PXU: Sổ gốc cấp chứng chỉ

03.70-BM/ĐT/PXU: Báo cáo hoạt động năm

03.71-BM/ĐT/PXU: Kế hoạch hoạt động Trung tâm

03.72-BM/ĐT/PXU: Thông báo tổ chức thi

03.73-BM/ĐT/PXU: Đơn đăng ký dự thi

03.74-BM/ĐT/PXU: Danh sách học viên đăng ký

03.75-BM/ĐT/PXU: QĐ thành lập hội đồng thi

03.76a-BM/ĐT/PXU: Danh sách thí sinh dự thi Trắc nghiệm

03.76b-BM/ĐT/PXU: Danh sách thí sinh dự thi Thực hành

03.76-BM/ĐT/PXU: Danh sách phòng thi

03.77a-BM/ĐT/PXU: Đề thi

03.77b-BM/ĐT/PXU: Đáp án

03.78-BM/ĐT/PXU: Biên bản phản biện đề thi

03.79-BM/ĐT/PXU: Biên bản bàn giao đề thi

03.80-BM/ĐT/PXU: Danh sách ảnh phòng thi

03.81-BM/ĐT/PXU: Nội quy phòng thi

03.82-BM/ĐT/PXU: Biên bản bàn giao bài thi thực hành

03.83-BM/ĐT/PXU: Phiếu chấm thi thực hành

03.84-BM/ĐT/PXU: Danh sách ghi điểm thực hành

03.85-BM/ĐT/PXU: Phiếu thống nhất điểm 

03.86-BM/ĐT/PXU: Bảng điểm Trắc nghiệm, lý thuyết

03.87-BM/ĐT/PXU: Bảng điểm kết quả thi

03.88-BM/ĐT/PXU: Danh sách chấm phúc khảo

03.89-BM/ĐT/PXU: Kết quả chấm phúc khảo

03.90-BM/ĐT/PXU: Quyết định công nhận kết quả thi

03.91-BM/ĐT/PXU: Phiếu điều chỉnh thông tin thí sinh

03.92-BM/ĐT/PXU: Sổ gốc cấp chứng chỉ

03.93-BM/ĐT/PXU: Báo cáo hoạt động Trung tâm

4. Quy trình Công tác sinh viên

04.01-BM/CTSV/PXU: Kế hoạch hoạt động CSSV

04.02a-BM/CTSV/PXU: Thông tin sinh viên

04.02-BM/CTSV/PXU: Phiếu tiếp nhận sinh viên

04.03-BM/CTSV/PXU: Sổ theo dõi dịch vụ hành chính SV

04.04-BM/CTSV/PXU: Xác nhận sinh viên

04.05-BM/CTSV/PXU: Giấy xác nhận ưu đãi trong giáo dục

04.06-BM/CTSV/PXU: Biên bản kiêm kê thuốc

04.07-BM/CTSV/PXU: Kế hoạch dịch vụ việc làm sinh viên

04.08-BM/CTSV/PXU: Danh sách nhà tuyển dụng

04.09-BM/CTSV/PXU: Danh sách ứng viên

04.10-BM/CTSV/PXU: Báo cáo việc làm sinh viên

04.11-BM/CTSV/PXU: Phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên

04.12-BM/CTSV/PXU: Biên bản họp lớp

04.13-BM/CTSV/PXU: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên

04.14-BM/CTSV/PXU: Tổng hợp rèn luyện toàn trường

04.15-BM/CTSV/PXU: Đơn xin miễn giảm học phần GDTC

04.16-BM/CTSV/PXU: Đơn xin miễn giảm/ miễn học học phần Ngoại ngữ không chuyên

04.17-BM/CTSV/PXU: Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp

04.18-BM/CTSV/PXU: Bản cam kết

04.19-BM/CTSV/PXU: Đơn chuyển trường

04.20-BM/CTSV/PXU: Đơn xin chuyển CLB (GDTC)

04.21-BM/CTSV/PXU: Đơn xin chuyển lớp

04.22-BM/CTSV/PXU: Đơn xin rút học phí

04.23-BM/CTSV/PXU: Đơn xin làm lại thẻ sinh viên

04.24-BM/CTSV/PXU: Giấy xác nhận sinh viên vay vốn ngân hàng

04.25-BM/CTSV/PXU: Đơn xin gia hạn học phí

04.26-BM/CTSV/PXU: Đơn xin chuyển ngành học

04.27-BM/CTSV/PXU: Đơn xin cấp bảng điểm

04.28-BM/CTSV/PXU: Trích ngang lý lịch sinh viên

04.29-BM/CTSV/PXU: Đơn xin rút hồ sơ

04.30-BM/CTSV/PXU: Tổng hợp ĐRL cấp Khoa

04.31-BM/CTSV/PXU: Tong hop ket qua ĐRL cả năm

11. Quy trình nhân sự

11.01-BM/NS/PXU: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng

11.02-BM/NS/PXU: Kế hoạch tuyển dụng

11.03-BM/NS/PXU: Yêu cầu tuyển dụng

11.04-BM/NS/PXU: Thông báo tuyển dụng

11.05-BM/NS/PXU: Mẫu CV

11.06-BM/NS/PXU: Trích ngang thông tin ứng viên

11.07-BM/NS/PXU: Danh sách ứng viên tham dự phỏng vấn

11.08a-BM/NS/PXU: Thư mời phỏng vấn

11.08-BM/NS/PXU: Biên bản phỏng vấn

11.09-BM/NS/PXU: Thư mời nhận việc

11.10-BM/NS/PXU: Quyết định tuyển dụng

11.11-BM/NS/PXU: Đề nghị ký hợp đồng

11.12-BM/NS/PXU: Hợp đồng lao động

11.13-BM/NS/PXU: Kế hoạch đào tạo

11.14-BM/NS/PXU: Phiếu đánh giá khóa học

11.15-BM/NS/PXU: Báo cáo khóa học

11.16-BM/NS/PXU: Đơn xin nghỉ

11.17-BM/NS/PXU: Xác nhận bàn giao

11.18-BM/NS/PXU: Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

11.19-BM/NS/PXU: Phiếu bàn giao hồ sơ

11.20-BM/NS/PXU: Phiếu đánh giá thử việc (nhân viên)

11.21-BM/NS/PXU: Phiếu đánh giá thử việc (cán bộ quản lý)

11.22-BM/NS/PXU: Phiếu đánh giá hết hợp đồng (nhân viên)

11.23-BM/NS/PXU: Phiếu đánh hết hợp đồng (cán bộ quản lý)

11.24a-BM/NS/PXU: Đánh giá hết năm làm việc CBNV

11.24b-BM/NS/PXU: Đánh giá hết năm làm việc GV

11.25-BM/NS/PXU: Form: Cán bộ nhân viên tự đánh giá

11.26-BM/NS/PXU: Form: Nhân viên cấp dưới đánh giá

11.27-BM/NS/PXU: Form: Ngang cấp đánh giá

11.28-BM/NS/PXU: Form: Cấp trên đánh giá 

11.29-BM/NS/PXU: Kế hoạch quy hoạch CBQL 

11.30a-BM/NS/PXU: Danh sách lấy phiếu quy hoạch

11.30b-BM/NS/PXU: Đánh giá cán bộ quy hoạch

11.30c-BM/NS/PXU: Phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch

11.30d-BM/NS/PXU: Biên bản kiểm phiếu

11.30e-BM/NS/PXU: Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch

11.31-BM/NS/PXU: Tờ trình phê duyệt cán bộ quy hoạch

15. Thực hiện công tác quản lý KHCN và ĐMST

15.01-BM/NCKH/PXU: Kế hoạch công tác QLKHCN & ĐMST

15.02a-BM/NCKH/PXU: Thông báo đăng ký đề tài NCKH CBGV cấp trường

15.02b-BM/NCKH/PXU: Thông báo đăng ký đề tài NCKH SV cấp trường

15.03-BM/NCKH/PXU: Phiếu đề xuất đề tài NCKH SV cấp trường

15.04-BM/NCKH/PXU: Phiếu thuyết minh đề tài NCKH CBGV cấp trường

15.05-BM/NCKH/PXU: Biên bản họp hội đồng đánh giá, xét duyệt đề tài cấp Khoa

15.06-BM/NCKH/PXU: Danh sách đề tài NCKH CBGV

15.07-BM/NCKH/PXU: Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH CBGV

15.08-BM/NCKH/PXU: Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH SV

15.09-BM/NCKH/PXU: Phiếu đánh giá xét duyệt đề tài NCKH CBGV

15.10-BM/NCKH/PXU: Biên bản HĐ Xét duyệt đề tài CBGV

15.11-BM/NCKH/PXU: Biên bản HĐ Xét duyệt đề tài SV

15.12-BM/NCKH/PXU: Quyết định giao nhiệm vụ NCKH CBGV

15.13-BM/NCKH/PXU: Quyết định giao nhiệm vụ NCKH SV

15.14-BM/NCKH/PXU: Hợp đồng NCKH CBGV

15.15-BM/NCKH/PXU: Đơn gia hạn đề tài CBGV

15.16-BM/NCKH/PXU: Đơn gia hạn đề tài NCKH SV

15.17-BM/NCKH/PXU: Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài CBGV

15.18-BM/NCKH/PXU: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH CBGV

15.19-BM/NCKH/PXU: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH SV

15.20-BM/NCKH/PXU: Phiếu nhận xét ĐGNT đề tài NCKH của CBGV

15.21-BM/NCKH/PXU: Phiếu nhận xét ĐGNT đề tài NCKH của SV

15.22-BM/NCKH/PXU: Phiếu đánh giá HĐ Nghiệm thu đề tài CBGV

15.23-BM/NCKH/PXU: Phiếu đánh giá HĐ Nghiệm thu đề tài SV

15.24-BM/NCKH/PXU: Phiếu tổng hợp điểm của HĐ nghiệm thu CBGV

15.25-BM/NCKH/PXU: Phiếu tổng hợp điểm của HĐ nghiệm thu SV

15.26-BM/NCKH/PXU: Biên bản HĐ Nghiệm thu CBGV và SV

15.27-BM/NCKH/PXU: Biên bản HĐ Nghiệm thu SV

15.28-BM/NCKH/PXU: Đơn xin không thực hiện đề tài CBGV

15.29.BM/NCKH/PXU: Đơn xin không thực hiện đề tài SV

15.30-BM/NCKH/PXU: Biên bản nghiệm thu

15.31-BM/NCKH/PXU: Quyết định nghiệm thu

15.32-BM/NCKH/PXU: Đề nghị thanh toán chi phí đề tài CBGV

15.33-BM/NCKH/PXU: Biên bản thanh lý Hợp đồng NCKH CBGV

15.34-BM/NCKH/PXU: Báo cáo năm về hoạt động NCKH &ĐMST