TỔNG QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

Trường Đại học Phú Xuân được thành lập vào ngày 11/7/2003 và là Trường Đại học ngoài công lập đầu tiên và duy nhất tại thành phố Huế. Năm 2018, Tổ chức giáo dục EQuest quyết định đầu tư vào trường nhằm xây dựng trường trở thành một trường đại học hiện đại, có uy tín trong xã hội và mang tầm vóc quốc tế. 
Tập đoàn EQuest hiện là một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất ở Việt Nam với hơn 158.000 học viên theo học mỗi năm tại các đơn vị thành viên, bao gồm các trường phổ thông, các trường đại học, cao đẳng dạy nghề, dạy ngoại ngữ cùng các nền tảng công nghệ giáo dục.

Thành lập Trường Đại học dân lập Phú Xuân

Trường Đại học Dân lập Phú Xuân được thành lập bởi Hội Khuyến học Thừa Thiên – Huế theo Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

11/7/2003

Hiệu trưởng đầu tiên

TS. Nguyễn Đình Ngộ, nguyên là Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế (Nhiệm kì 1989 - 1994), nguyên Trưởng ty Giáo dục Tỉnh và là Đại biểu quốc hội liên tục 3 khoá (Khóa VII đến khóa IX), trở thành Hiệu trưởng đầu tiên của Trường.

2003 - 2018

Tổ chức Giáo dục EQuest - Nhà đầu tư chiến lược mới

Đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Trường Đại học Dân lập Phú Xuân với việc nhận đầu tư từ Tổ chức giáo dục EQuest - Tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất tại Việt Nam

1/7/2018

Tên gọi mới: Trường Đại học Phú Xuân

Trường được chuyển đổi loại hình trường từ dân lập sang tư thục theo quyết định số 1812/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ.

23/12/2018

Công bố Tầm nhìn, Sứ mệnh

Trường công bố Tầm nhìn, Sứ mệnh của Trường trong giai đoạn mới (Quyết định số 139/2019/QĐ-PXU)

10/9/2019

Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2035

Trường công bố và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển của Trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2035 (Quyết định số 08/2019/QĐ-PXU)

25/12/2019

Vận hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Trường áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo Quyết định số 185/2020/QĐ-PXU

11/11/2020

Cơ sở giáo dục đạt Kiểm định chất lượng

Trường được trao giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục (Quyết định số 472/QĐ-KĐCLV của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Vinh)

20/7/2022

THÔNG ĐIỆP TỪ LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

" Giá trị giáo dục cốt lõi: Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức, sứ mệnh: tôn vinh giá trị giáo dục cốt lõi, đề cao xây dựng toàn diện về Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức cho người học. "

Tầm nhìn

Trường Đại học Phú Xuân là trường đại học tiên phong về đổi mới sáng tạo dựa trên tinh thần doanh nghiệp và hành động chuyên nghiệp.

Sứ mệnh

Tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học, đổi mới mô hình xây dựng, đào tạo tài năng với thái độ chuyên nghiệp, kỹ năng tốt và kiến thức đầy đủ.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi “Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức” là giá trị văn hóa cốt lõi để phát triển và xác lập vị trí trường đại học hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt.

Triết lý giáo dục

Tập trung đào tạo những ngành nghề mà xã hội có nhu cầu nhân lực cao, có triển vọng phát triển nghề nghiệp tốt nhất, đổi mới chương trình đào tạo.

Đại học Phú Xuân

CÁC KHOA CHUYÊN MÔN

Từ khi thành lập Trường đến hiện nay. 12 chuyên ngành giảng dạy tại trường được chia thành 2 nhóm Khoa chuyên môn chính bao gồm:

  • Khoa Công nghệ và Kinh doanh
  • Khoa Ngoại ngữ và Du lịch

Cập nhật những thông tin mới nhất tại Đại học Phú Xuân

TIN TỨC - SỰ KIỆN