img

CS1: 28 Nguyễn Tri Phương, P. Phú Nhuận, Tp. Huế

CS2: 176 Trần Phú, P. Phước Vĩnh, Tp. Huế

img

Điện thoại: +84 234 7306888

Email: lienhe@pxu.edu.vn

IMG

http://facebook.com/phuxuan.edu.vn

Bản đồ địa điểm