img

CS1: 28 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế

CS2:176 Trần Phú, Tp. Huế

img

Điện thoại: 0234 7306888

Email: lienhe@pxu.edu.vn

IMG

http://facebook.com/phuxuan.edu.vn

Bản đồ địa điểm