Lịch sử hình thành Trường Đại học Phú Xuân

Trường Đại học Phú Xuân được thành lập bởi Hội Khuyến học Thừa Thiên – Huế ngày 11/7/2003, theo Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg của TT Chính phủ.

Từ năm 2003 – 2018, Trường Đại học Phú Xuân vinh dự khi được nhà giáo TS. Nguyễn Đình Ngộ nguyên là Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên trưởng ty giáo dục Tỉnh và là Đại biểu quốc hội liên tục 3 khoá trở thành Hiệu trưởng nhà trường.

Năm 2018 đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Trường Đại học Phú Xuân với việc nhận đầu tư từ Tổ chức giáo dục EQuest. Trong đó nhấn mạnh: Thái độ – Kĩ năng – Kiến thức là nền tảng cốt lõi trong triết lý đào tạo, đồng thời tập trung đào tạo dựa trên nhu cầu của nền kinh tế, định hướng tri thức nghề nghiệp. Từ ngày 23/12/2018, Trường chuyển đổi loại hình trường từ dân lập sang tư thục theo quyết định số 1812/QĐ–Ttg do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

đội ngũ cán bộ giảng viên trường đại học phú xuân 2023
Đội ngũ cán bộ của Trường Đại học Phú Xuân tại cơ sở 2, 176 Trần Phú, TP. Huế

Trong giai đoạn mới, Trường Đại học Phú Xuân đào tạo 8 chuyên ngành: Công nghệ Thông tin, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) và Quản trị Dịch vụ Du lịch – Lữ hành, Kinh tế Quốc tế – Tiếng Nhật. Đây là các ngành học xã hội có nhu cầu nhân lực cao, có triển vọng phát triển nghề nghiệp tốt nhất. Chương trình đào tạo đã và đang đổi mới toàn diện, để bảo đảm mục tiêu chiến lược trên; đảm bảo sinh viên được phát triển đồng bộ tri thức nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong và thái độ làm việc, các khả năng tự học và phát triển thể chất văn hóa.

Trường Đại học Phú Xuân cũng là một trong những đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của Đại học Huế và các trường thành viên, Tổng cục du lịch, các tổ chức phi chính phủ như: Quỹ học bổng Đông Nam Á, Tổ chức VHI…Hiện nay, với tổng diện tích đất xây dựng 30.400 m2, Trường Đại học Phú Xuân có 3 cơ sở chính tọa lạc tại thành phố Huế với khu học tập bao gồm giảng đường, kí túc xá và thư viện tiện nghi, hiện đại.

Thành lập Trường Đại học dân lập Phú Xuân

Trường Đại học Dân lập Phú Xuân được thành lập bởi Hội Khuyến học Thừa Thiên – Huế theo Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

11/7/2003

Hiệu trưởng đầu tiên

TS. Nguyễn Đình Ngộ, nguyên là Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế (Nhiệm kì 1989 - 1994), nguyên Trưởng ty Giáo dục Tỉnh và là Đại biểu quốc hội liên tục 3 khoá (Khóa VII đến khóa IX), trở thành Hiệu trưởng đầu tiên của Trường.

2003 - 2018

Tổ chức Giáo dục EQuest - Nhà đầu tư chiến lược mới

Đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Trường Đại học Dân lập Phú Xuân với việc nhận đầu tư từ Tổ chức giáo dục EQuest - Tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất tại Việt Nam

1/7/2018

Tên gọi mới: Trường Đại học Phú Xuân

Trường được chuyển đổi loại hình trường từ dân lập sang tư thục theo quyết định số 1812/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ.

23/12/2018

Công bố Tầm nhìn, Sứ mệnh

Trường công bố Tầm nhìn, Sứ mệnh của Trường trong giai đoạn mới (Quyết định số 139/2019/QĐ-PXU)

10/9/2019

Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2035

Trường công bố và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển của Trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2035 (Quyết định số 08/2019/QĐ-PXU)

25/12/2019

Vận hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Trường áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo Quyết định số 185/2020/QĐ-PXU

11/11/2020

Cơ sở giáo dục đạt Kiểm định chất lượng

Trường được trao giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục (Quyết định số 472/QĐ-KĐCLV của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Vinh)

20/7/2022