CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng quản trị

  • TS. Đàm Quang Minh - Chủ tịch HĐQT - Đại diện đơn vị góp vốn
  • TS. Nguyễn Vũ Tiến- Đại diện Đảng ủy và các tổ chức của Trường
 • Ths. Đặng Kim Dung - Đại diện tập thể GV cơ hữu
 • Ths. Phan Thiên Định - Đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
 • CN. Cao Thị Quang Ngọc - Đại diện đơn vị góp vốn
 • Ths. Nguyễn Thanh Sơn - Đại diện đơn vị góp vốn
 • Ths. Nguyễn Thị Tuyết Lan - Đại diện đơn vị góp vốn

Ban giám hiệu

 • TS. Đàm Quang Minh (chủ tịch HĐQT)
 • Ông Khúc Trung Kiên - Giám đốc vận hành; Trưởng ban Ban Công nghệ giáo dục và Quản lý chất lượng
 • TS. Vương Quân Hoàng - Cố vấn BGH

Các đơn vị chức năng

  • Th.S Đặng Kim Dung - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toàn
  • Khúc Trung Kiên - Trưởng ban - Ban Công nghệ giáo dục và Quản lý chất lượng
 • TS. Phạm Hùng Hiệp - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Giáo dục
  • TS. Trần Hữu Trung - Trưởng Ban đào tạo
  • TS. Bùi Quang Tuyến - Trưởng Khoa Ngoại ngữ và Xã hội nhân văn
  • TS. Thân Trọng Huy - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
  • Th.S Nguyễn Thị Tố Loan - Trưởng phòng Tư vấn và Chiêu sinh
 • TS. Nguyễn Vũ Tiến - Phụ trách khoa - Khoa Công nghệ và Kinh doanh
 • CN. Phạm Thị Phước Hạnh - Trưởng phòng - Phòng Quản trị

Tổ chức đoàn thể

 • TS. Nguyễn Vũ Tiến – Bí thư đảng uỷ
  • ThS. Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch công đoàn Trường
  • Tôn Thất Vĩnh Hạnh – Bí thư đoàn trường