Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Phú Xuân

Cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Phú Xuân

 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐT
 2. Ông Đàm Quang Minh – Phó Chủ tịch HĐT
 3. Ông Bạch Ngọc Chiến – Thành viên HĐT
 4. Bà Hồ Thị Hạnh Tiên – Thành viên HĐT
 5. Ông Nguyễn Quốc Toàn – Thành viên HĐT
 6. Ông Trần Truyền Tuấn – Thành viên HĐT
 1. TS. Hồ Thị Hạnh Tiên – Hiệu trưởng
 2. PGS. TS. Nguyễn Tiến Đông – Phó Hiệu trưởng, phụ trách phát triển chương trình đào tạo
 3. Th.S Châu Vân Anh – Trợ lý Ban giám hiệu
 1. TS. Trần Truyền Tuấn – Trưởng Khoa Ngoại ngữ & Du lịch
 2. TS. Nguyễn Hữu Chúc – Trưởng khoa Công nghệ & kinh doanh
 1. TS. Nguyễn Duy Thuận – Trưởng phòng Đào tạo
 2. Th.S Bùi Thị Bích Hồng – Trưởng phòng Tuyển sinh
 3. Th.S Châu Vân Anh – Trưởng phòng Tổng hợp
 4. Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp
 5. Th.S Trần Thị Hương Quỳnh – Phụ trách phòng Thanh tra-Khảo thí &ĐBCL
 6. TS. Nguyễn Hữu Chúc – Trưởng phòng Khoa học-Công nghệ & HTQT
 7. TS. Trần Hữu Trung – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tổng hợp; Giám đốc Trung tâm Tin học iTD
 1. Th.S Nguyễn Thị Quyên – Bí thư Chi bộ
 2. Th.S Hoàng Quốc Hùng – Bí thư Đoàn trường
 3. Th.S Châu Thị Dung – Chủ tịch Công Đoàn