Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Phú Xuân

Cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Phú Xuân

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN TỪ 01/9/2023
STT Họ và tên Chức vụ QĐ ban hành
1 Ông Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐT Quyết định 04/2023/QĐ-PXC-HĐQT ngày 26/8/2023 về việc công nhận Hội đồng trường, danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Phú Xuân NK20-25 sau kiện toàn
2 Ông Đàm Quang Minh Phó Chủ tịch HĐT
3 Bà Hồ Thị Hạnh Tiên Phó Chủ tịch HĐT
4 Ông David Amstrong Jr Thành viên HĐT
5 Bà Đàm Bích Thủy Thành viên HĐT
6 Bà Ngô Hoàng Oanh Thành viên HĐT
7 Ông Nguyễn Quốc Toàn Thành viên HĐT
 1. TS. Ngô Hoàng Oanh – Hiệu trưởng
 2. Th.S Châu Vân Anh – Trợ lý Hiệu trưởng
 1. TS. Nguyễn Duy Thuận – Trưởng phòng Đào tạo
 2. Th.S Bùi Thị Bích Hồng – Trưởng phòng Tuyển sinh
 3. Th.S Châu Vân Anh – Trưởng phòng Tổng hợp
 4. Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp
 5. Th.S Trần Thị Hương Quỳnh – Phụ trách phòng Thanh tra-Khảo thí &ĐBCL
 6. TS. Nguyễn Hữu Chúc – Trưởng phòng Khoa học-Công nghệ & HTQT
 7. TS. Trần Hữu Trung – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tổng hợp; Giám đốc Trung tâm Tin học iTD
 1. Th.S Nguyễn Thị Quyên – Bí thư Chi bộ
 2. Th.S Hoàng Quốc Hùng – Bí thư Đoàn trường
 3. Th.S Châu Thị Dung – Chủ tịch Công Đoàn