SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng trường
 1. Ông Đàm Quang Minh – Chủ tịch
 2. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó chủ tịch
 3. Ông Nguyễn Quốc Toàn – Thành viên
 4. Ông Bạch Ngọc Chiến – Thành viên
 5. Ông Nguyễn Quang Bình – Thành viên
 6. Bà Hồ Thị Hạnh Tiên – Thành viên
Ban giám hiệu
 1. TS. Hồ Thị Hạnh Tiên – Hiệu trưởng
 2. PGS. TS. Nguyễn Tiến Đông – Phó Hiệu trưởng, phụ trách phát triển chương trình đào tạo
 3. Th.S Châu Vân Anh – Trợ lý Ban giám hiệu
Các khoa chuyên môn
 1. TS. Trần Truyền Tuấn – Trưởng Khoa Ngoại ngữ & Du lịch
Các đơn vị chức năng
 1. Th.S Bùi Thị Bích Hồng –  Phụ trách phòng Tuyển sinh
 2. Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổng hợp
 3. TS. Nguyễn Duy Thuận – Trưởng phòng Đào tạo
 4. TS. Phạm Hùng Hiệp – Trưởng phòng KHCN – HTQT, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và thực hành giáo dục
 5. TS. Trần Hữu Trung – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tổng hợp, Phó Phòng Tổng hợp
 6. Th.S Nguyễn Xuân Thanh – Phụ trách Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiêp
 7. Th.S Trần Thị Hương Quỳnh – Phụ trách phòng TT-KT&ĐBCL
Tổ chức đoàn thể
 1. Th.S Nguyễn Thị Quyên – Bí thư Chi bộ
 2. Th.S Hoàng Quốc Hùng – Bí thư Đoàn trường
 3. Th.S Châu Thị Dung – Chủ tịch Công Đoàn