1. Các chính sách học bổng

1.1. Học bổng “Tri ân” dành cho các đối tượng ưu tiên:

STT

Đối tượng thí sinh

Mức học bổng

Mức học bổng

Thời gian áp dụng

1

Con cán bộ giáo viên công tác trong ngành giáo dục tại thời điểm tháng đăng ký nhập học

A7

2.000.000

Năm 1

2

Bộ đội xuất ngũ

A5

4.000.000

Năm 1

3

Con thương binh, liệt sĩ

A6

3.000.000

Năm 1

4

Thân nhân cán bộ giảng viên Trường Đại học Phú Xuân (con, anh chị em ruột)

A4

6.000.000

Năm 1

5

Anh chị em ruột của sinh viên đang theo học hoặc của cựu sinh viên đã tốt nghiệp trường Trường Đại học Phú Xuân

A7

2.000.000

Năm 1

6

Tu sĩ (Tất cả các tôn giáo)

 

50% toàn khóa

3 năm

(Lưu ý: áp dụng đồng thời với các học bổng, chính sách học phí và ưu đãi khác)

     1.2. Học bổng “Lãnh đạo trẻ” (Future Leader)

     Dành cho sinh viên là cán bộ Đoàn, cán bộ lớp các Trường trung học phổ thông nhập học hệ đào tạo đại học chính quy Trường Đại học Phú Xuân năm 2022:

STT

Đối tượng thí sinh

Mức học bổng

Tương đương

Thời gian áp dụng

1

Bí thư Đoàn lớp, Lớp trưởng

A4

6.000.000

Năm 1

2

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn lớp, Lớp phó

A6

3.000.000

Năm 1

(Lưu ý: không áp dụng đồng thời với các học bổng và chính sách học phí khác, được áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác)

1.3. Các chính sách học bổng khuyến tài

Dành cho sinh viên nhập học hệ đào tạo đại học chính quy Trường Đại học Phú Xuân năm 2022, là học sinh các Trường trung học học phổ thông thuộc các đối tượng sau:

1.3.1. Talent Scholarship
Học bổng Talent Scholarship dành cho sinh viên là học sinh các trường Trung học phổ thông chuyên nhập học vào Trường Đại học Phú Xuân.

CHÍNH SÁCH “TALENT SCHOLARSHIP”

STT ĐỐI TƯỢNG THÍ SINH Mức học bổng Mức học bổng Thời gian áp dụng
1 Học sinh trường chuyên có học lực giỏi, điểm TB lớp 11 và HK1 lớp 12 đạt từ 23 điểm trở lên theo tổ hợp môn xét tuyển A4 6.000.000 Năm 1
2 Học sinh trường chuyên có điểm TB lớp 11 và HK1 lớp 12 đạt từ 21 điểm trở lên theo tổ hợp môn xét tuyển A5 4.000.000 Năm 1
3 Học sinh trường chuyên có điểm TB lớp 11 và HK1 lớp 12 đạt từ 19 điểm trở lên theo tổ hợp môn xét tuyển A6 3.000.000 Năm 1

(Lưu ý: không áp dụng đồng thời với các học bổng và chính sách học phí khác, được áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác)

1.3.2. Award Scholarship

Dành cho học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh.

STT ĐỐI TƯỢNG THÍ SINH Mức học bổng Tương đương Thời gian áp dụng
1 Học sinh đạt kết quả thi học sinh giỏi Quốc gia từ giải Khuyến khích trở lên. 100% học phí
Miễn phí KTX

Sinh hoạt phí 2 triệu/tháng (xét theo điều kiện hoàn cảnh của gia đình)

3 năm
2 Học sinh đạt kết quả thi học sinh giỏi cấp Tỉnh có từ giải Ba trở lên. 100% học phí

Miễn phí KTX

Sinh hoạt phí 1 triệu/tháng (xét theo điều kiện hoàn cảnh của gia đình)

3 năm
3 Học sinh đạt kết quả thi học sinh giỏi cấp Tỉnh có giải từ Khuyến khích trở lên. A3 8.000.000 3 năm

(Lưu ý: áp dụng đồng thời với các học bổng, chính sách học phí và ưu đãi khác)

1.4. Các chính sách học bổng khác
Dành cho sinh viên nhập học hệ đào tạo đại học chính quy Trường Đại học Phú Xuân năm 2022, là học sinh các Trường trung học học phổ thông không thuộc các trường chuyên, có điểm trung bình lớp 11 hoặc học kỳ 1 của lớp 12 hoặc cả năm lớp 12 đạt học lực Khá trở lên (tổng phẩy trên 6.5), hạnh kiểm Tốt và có tổng điểm trong tổ hợp môn xét tuyển từ 24 điểm trở lên: áp dụng mức học bổng A5 (tương đương 4.000.000 VND).

2.  Chương trình “PXU đồng hành”

  1. Sinh viên nộp học phí toàn khóa được giảm 10% học phí toàn khóa (theo số tiền thực nộp).
  2. Nhóm đăng ký nhập học từ 2 học sinh trở lên được hưởng 4,000,000 học phí toàn khóa (5% số tiền thực nộp/em).
  3. Nhóm đăng ký nhập học từ 3 học sinh trở lên được hưởng 8,000,000 học phí toàn khóa (10% số tiền thực nộp/em).
  4. Giảm 8,000,000 học phí toàn khóa cho sinh viên Nữ, nhập học ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô.
  5. Giảm 8,000,000 học phí toàn khóa cho sinh viên nhập học nhóm ngành du lịch, khách sạn3

3. Ưu đãi nhập học sớm

3.1. Chính sách ưu đãi nhập học sớm

Dành cho thí sinh đăng ký nhập học và học phí vào học hệ đào tạo đại học chính quy Trường Đại học Phú Xuân:

TT Quyền lợi
  “Hoàn tất hồ sơ nhập học sớm”
1 Giảm 3.000.000 đồng cho kỳ đầu tiên nếu hoàn tất hồ sơ nhập học (đóng học phí học kỳ 1) trước ngày 31/3/2022.
2 Giảm 2.000.000 đồng cho kỳ đầu tiên nếu hoàn tất hồ sơ nhập học (đóng học phí học kỳ 1) từ ngày 01/4/2022 – 31/5/2022.
  “Xét tuyển sớm”
1 Được đảm bảo giữ chỗ tại Trường Đại học Phú Xuân theo chuyên ngành đã đăng ký.
2 Được hoàn trả 100% học phí nếu rút hồ sơ trước ngày 31/05/2022.
3 Được hoàn trả 80% học phí nếu rút hồ sơ từ ngày 01/6/2022 cho đến khi kết thúc tuần học đầu tiên. (Sau thời gian này sinh viên không được hoàn trả học phí)

3.2. Chính sách hoàn trả lệ phí xét tuyển:

            Đối với những sinh viên đã đăng ký mã trường DPX là nguyện vọng 1 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển theo phương thức điểm học bạ và đã nộp lệ phí xét tuyển tại Trường, sinh viên sẽ được hoàn trả lại lệ phí xét tuyển với mức 80.000 đồng/ hồ sơ khi làm thủ tục nhập học.

4. Quy định các mức học bổng:

STT Mức học bổng Tương đương VND
1 A1 12.000.000
2 A2 10.000.000
3 A3 8.000.000
4 A4 6.000.000
5 A5 4.000.000
6 A6 3.000.000
7 A7 2.000.000

Lưu ý: Trường hợp thí sinh thỏa mãn điều kiện của 2 hoặc nhiều mức học bổng/ưu đãi thì chỉ áp dụng mức học bổng/ưu đãi cao nhất.