Đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Phú Xuân

I. Giảng viên cơ hữu

STT Họ và tên  Trình độ chuyên môn Ngành Khoa
1 Nguyễn Hữu Chúc Tiến sỹ Công nghệ kỹ thuật ô tô Khoa Công nghệ và Kinh doanh
2 Hoàng Văn Hùng Tiến sỹ Công nghệ kỹ thuật ô tô
3 Hồ Sĩ Xuân Diệu Tiến sỹ Công nghệ kỹ thuật ô tô
4 Huỳnh Văn Ngọc Tiến sỹ Công nghệ kỹ thuật ô tô
5 Nguyễn Quân Thạc sỹ  Công nghệ kỹ thuật ô tô
6 Trần Hòa Thạc sỹ  Công nghệ kỹ thuật ô tô
7 Hà Quốc Tuấn Thạc sỹ  Công nghệ kỹ thuật ô tô
8 Lê Trung Thạc sỹ  Công nghệ kỹ thuật ô tô
9 Hồ Hoàng Châu  Thạc sỹ  Công nghệ kỹ thuật ô tô
10 Đinh Văn Huệ Thạc sỹ  Công nghệ kỹ thuật ô tô
11 Châu Vân Anh Thạc sỹ  Công nghệ kỹ thuật ô tô
12 Nguyễn Đăng Khoa Tiến sỹ Công nghệ thông tin
13 Thân Trọng Huy Tiến sỹ Công nghệ thông tin
14 Nguyễn Đình Hoa Cương Tiến sỹ Công nghệ thông tin
15 Trần Văn Long Tiến sỹ Công nghệ thông tin
16 Trần Thị Kim Oanh Tiến sỹ Công nghệ thông tin
17 Nguyễn Đình Hoàng Phương Thạc sỹ  Công nghệ thông tin
18 Bùi Công Bình Minh Thạc sỹ  Công nghệ thông tin
19 Châu Thị Dung Thạc sỹ  Công nghệ thông tin
20 Nguyễn Quốc Toàn Tiến sỹ Quản trị kinh doanh
21 Phan Thị Thùy Trang Tiến sỹ Quản trị kinh doanh
22 Nguyễn Xuân Thanh Thạc sỹ  Quản trị kinh doanh
23 Cao Thị Quỳnh Trâm Thạc sỹ  Quản trị kinh doanh
24 Trần Thị Phương Hoa Thạc sỹ  Quản trị kinh doanh
25 Lê Thị Quỳnh Trang Thạc sỹ  Quản trị kinh doanh
26 Lê Thị Bích Ngân Thạc sỹ  Quản trị kinh doanh
27 Ngô Nguyễn Cẩm Tú Thạc sỹ  Quản trị kinh doanh
28 Nguyễn Hữu Long Phụng Tiến sỹ Thiết kế nội thất
29 Lê Đình Được Thạc sỹ  Thiết kế nội thất
30 Hoàng Quốc Hùng Thạc sỹ  Thiết kế nội thất
31 Võ Thị Thu Hằng Thạc sỹ  Thiết kế nội thất
32 Phan Thành Sơn Thạc sỹ  Thiết kế nội thất
33 Nguyễn Thị Mỹ Thạc sỹ  Thiết kế nội thất
34 Nguyễn Vũ Tiến Tiến sỹ Kế toán
35 Trần Thị Lạc Thư Thạc sỹ  Kế toán
36 Trần Thị Hương Quỳnh Thạc sỹ  Kế toán
37 Bùi Minh Đức Thạc sỹ  Kế toán
38 Đỗ Thị Hồng Cân Thạc sỹ  Kế toán
39 Bùi Thị Hiếu Thạc sỹ  Kế toán
40 Lê Ngọc Bảo Châu Thạc sỹ  Kế toán
41 Nguyễn Phước Hồng Châu Tiến sỹ Ngôn ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ và Du lịch
42 Hồ Thị Hạnh Tiên Tiến sỹ Ngôn ngữ Anh
43 Châu Đức Dũng Tiến sỹ Ngôn ngữ Anh
44 Nguyễn Thị Linh Hương Tiến sỹ Ngôn ngữ Anh
45 Trần Thị Mỹ Tiến sỹ Ngôn ngữ Anh
46 Nguyễn Thị Tâm Thạc sỹ  Ngôn ngữ Anh
47 Nguyễn Thị Thanh Thanh Thạc sỹ  Ngôn ngữ Anh
48 Hồ Thị Ngọc Hân Thạc sỹ  Ngôn ngữ Anh
49 Trần Thị Minh Châu Thạc sỹ  Ngôn ngữ Anh
50 Lê Thị Diệp Hương Thạc sỹ  Ngôn ngữ Anh
51 Bùi Quang Tuyến Tiến sỹ Quản trị khách sạn
52 Đặng Vinh Dự Tiến sỹ Quản trị khách sạn
53 Trương Thị Diệu Thạc sỹ  Quản trị khách sạn
54 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Thạc sỹ  Quản trị khách sạn
55 Hồ Thị Thanh Thanh Thạc sỹ  Quản trị khách sạn
56 Nguyễn Thị Thu Thủy Thạc sỹ  Quản trị khách sạn
57 Nguyễn Trường Thành  Thạc sỹ  Quản trị khách sạn
58 Đào Hồng Thu Tiến sỹ Quản trị DVDL&LH
59 Hoàng Thị Thu Thủy Tiến sỹ Quản trị DVDL&LH
60 Trần Quang Hào Thạc sỹ  Quản trị DVDL&LH
61 Nguyễn Trọng Nghĩa Thạc sỹ  Quản trị DVDL&LH
62 Hồ Hải Linh Thạc sỹ  Quản trị DVDL&LH
63 Trương Lạc Nhân Thạc sỹ  Quản trị DVDL&LH
64 Hoàng Bá Lộc Thạc sỹ  Quản trị DVDL&LH
65 Trần Trung Hỷ Tiến sỹ Ngôn ngữ Trung Quốc
66 Trần Thị Hương Thạc sỹ  Ngôn ngữ Trung Quốc
67 Nguyễn Thiên Hương Thạc sỹ  Ngôn ngữ Trung Quốc
68 Phan Đình Huy Thạc sỹ  Ngôn ngữ Trung Quốc
69 Nguyễn Thị Hà Thạc sỹ  Ngôn ngữ Trung Quốc
70 Nguyễn Thị Hiền Thạc sỹ  Ngôn ngữ Trung Quốc
71 Hoàng Thị Khánh Linh Thạc sỹ  Ngôn ngữ Trung Quốc
72 Phan Thị Lan Phương Thạc sỹ  Ngôn ngữ Trung Quốc
73 Ngô Hoàng Oanh Tiến sỹ Giáo dục đại cương
74 Phạm Việt Đức Tiến sỹ Giáo dục đại cương
75 Nguyễn Thị Quyên Thạc sỹ  Giáo dục đại cương
76 Bùi Thị Minh Châu Thạc sỹ  Giáo dục đại cương
77 Văn Thị Minh Châu Thạc sỹ  Giáo dục đại cương
78 Trần Thị Minh Thảo Thạc sỹ  Giáo dục đại cương
79 Nguyễn Duy Thuận Tiến sỹ  Giáo dục đại cương
80 Trần Phương Đông  Tiến sỹ Giáo dục đại cương