Cam kết giới thiệu việc làm

Các quy định và thông tin về cam kết giới thiệu việc làm

1. Quy định chung và khái niệm

TTNỘI DUNGGIẢI THÍCH
1Trường Đại học Phú Xuân xác định chiến lược phát triển là trường đại học ứng dụng, gắn liền đào tạo với nhu cầu xã hội và tập trung phát triển về nghề nghiệp cho sinh viên, đào tạo hướng đến việc làm thông qua phát triển đồng bộ về THÁI ĐỘ – KỸ NĂNG – KIẾN THỨC95% sinh viên đại học chính quy có việc làm đúng chuyên môn trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp
2Nhà trường thực hiện cam kết việc làm với sinh viên thông qua hình thức: cam kết giới thiệu việc làmĐược áp dụng linh hoạt theo dự báo nhu cầu nhân lực của mỗi ngành đào tạo, tại mỗi thời điểm nhập học (hoặc khi tốt nghiệp)
3“Giới thiệu việc làm” là hình thức nhà trường cam kết sinh viên tốt nghiệp sẽ được đảm bảo giới thiệu việc làm với mạng lưới Doanh nghiệp hợp tác lớn mạnh của nhà Trường. Cùng với nhà trường sinh viên có trách nhiệm rèn luyện về thái độ (có yêu cầu cụ thể), đảm bảo thời gian và kết quả học tập và tuân thủ các yêu cầu đào tạoCác điều khoản cụ thể của cam kết đảm bảo được xây dựng trên cơ sở tự nguyện, nhà trường và sinh viên (cùng với gia đình) đều cần thực hiện
4“Hỗ trợ việc làm” là hình thức nhà trường cam kết hỗ trợ sinh viên để có việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp với các hành động cụ thể. Thông thường các hành động đó là: liên hệ, hướng dẫn sinh viên và giới thiệu cho mỗi sinh viên tối đa 3 doanh nghiệp/tổ chức có nhu cầu để phỏng vấn việc làm.Một số nội dung có thể được đưa vào khung chương trình đào tạo trong học kỳ OJT
5Ngoài chương trình đào tạo chính quy, một số chương trình đào tạo ngắn hạn cũng có thể áp dụng đảm bảo việc làm với các điều kiện cụ thể riêng của từng chương trình 

 

2. Quy định với sinh viên nhập học

TTHÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNGGHI CHÚ
1Cam kết hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên tất cả các ngành học khác nhập học hệ chính quySinh viên có kết quả tốt (sẽ được nêu cụ thể) về điểm thái độ và kết quả học tập khác sẽ được đảm bảo việc làm.

Đảm bảo giới thiệu việc làm bằng cách nào?

1Chuẩn đầu ra được xây dựng dựa trên ý kiến tham gia của doanh nghiệp khi phát triển khung chương trình đào tạoCác hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp được tổ chức năm 2018
2Mỗi bài học điều có thời lượng thích hợp dành cho thực hành giải quyết các bài toán thực tếNhiều nội dung thực hành có thể được hướng dẫn bởi giảng viên doanh nhân
3Việc phát triển đồng bộ về thái độ – kỹ năng – kiến thức là điều kiện tiên quyết để đảm bảo việc làmĐiểm thái độ và điểm kỹ năng (thực hành) được tính trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong mỗi học phần và của toàn bộ quá trình học tập

 

Không chỉ để phát triển kỹ năng làm việc, rèn luyện tác phong trong môi trường thực tế. Học kỳ OJT là điều kiện tuyệt vời để sinh viên có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc tương lai, làm quen với các đồng nghiệp đi trước, chứng tỏ khả năng của mình với nhà tuyển dụng.

Với thời gian học 3.5 năm sinh viên không chỉ giảm thiểu được ít nhất 6 tháng chi phí ăn ở. Quan trọng hơn là so với các sinh viên cùng lứa sinh viên Đại học Phú Xuân tốt nghiệp sớm (vào tháng 3/2023 thay vì tháng 7 – 8). Điều này đặc biệt quan trọng với cơ hội việc làm, nếu xét theo thực tế là phần lớn các nhà tuyển dụng sẽ tìm kiếm nguồn nhân lực cho việc thực hiện kế hoạch hàng năm từ tháng 1 – tháng 5. Sinh viên năm cuối Đại học Phú Xuân có thể bắt đầu đi làm từ đầu năm hoặc ngay sau Tết hoặc vào cuối quý 1 – đúng vào thời điểm có nhu cầu tuyển dụng cao nhất (thậm chí còn sớm hơn – ngay khi kết thúc học kỳ OJT). Đây là một lợi thế lớn cho sinh viên.

Trường Đại học Phú Xuân thiết lập mạng lưới hợp tác doanh nghiệp chặt chẽ qua tất cả các công đoạn quan trọng: xây dựng chuẩn đầu ra – xây dựng chương trình đào tạo – phương pháp đào tạo với sự tham gia của giảng viên doanh nhân – học kỳ OJT – đề tài khóa luận tốt nghiệp. Quan hệ hợp tác chặt chẽ này vừa đảm bảo sinh viên ra trường đáp ứng đòi hỏi của doanh nghiệp vừa tạo cơ hội để sinh viên tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, với nhà tuyển dụng và các chuyên gia. Các quan hệ nghề nghiệp này tạo thuận lợi lớn cho sinh viên về cơ hội việc làm trước và sau khi tốt nghiệp.