TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức là nền tảng đào tạo

Trường Đại học Phú Xuân áp dụng mô hình ASK (Attitude – Skills – Knowledge) trong đào tạo sinh viên.

Xác định rõ ràng việc xây dựng đầy đủ nền tảng phát triển của người học dựa trên ba nền tảng chính gồm thái độ, kỹ năng và kiến thức. Trong đó, nhấn mạnh việc xây dựng một thái độ tích cực cho người học, một tư duy tích cực và chuyên nghiệp trong công việc và hình thành các kỹ năng quan trọng trong công việc và kỹ năng học tập suốt đời. Cuối cùng, kiến thức là nền tảng quan trọng để khẳng định mình của sinh viên Trường Đại học Phú Xuân

Hành động thực hiện Triết lý đào tạo của Trường Đại học Phú Xuân tập trung vào các điểm cơ bản

1. Xác định đào tạo gắn với nghề nghiệp và việc làm

2. Xây dựng chương trình theo các chuẩn tiên tiến như CDIO hay BTEC

3. Đối mới toàn diện phương pháp đào tạo

4. Đầu tư cơ sở vật chất để Phú Xuân trở thành môi trường học tập thân thiện và hiện đại

5. Đa dạng hóa lộ trình đào tạo, tạo cơ hội cho sinh viên có những nhu cầu khác nhau

Đào tạo dựa trên nhu cầu của nền kinh tế, định hướng tri thức – nghề nghiệp 

Đây là sự thay đổi chiến lược, Phú Xuân sẽ tập trung đào tạo những ngành nghề mà xã hội có nhu cầu nhân lực cao, có triển vọng phát triển nghề nghiệp tốt nhất đồng thời đổi mới chương trình đào tạo để đảm bảo sinh viên được phát triển đồng bộ về:

1. Tri thức nghề nghiệp, bao gồm hiểu biết về ngành công nghiệp liên quan

2. Kỹ năng nghề nghiệp, sinh viên ra trường phải có khả năng làm việc được ngay

3. Tác phong và thái độ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng trong tương lai

4. Phát triển khả năng tự học của sinh viên nhằm đáp ứng các thay đổi của xã hội

5. Phát triển thể chất và văn hóa

Từ năm học 2018 bắt đầu đổi mới, Phú Xuân hướng đến mục tiêu có từ 95% sinh viên tốt nghiệp sẽ có việc làm theo chuyên môn được đào tạo trong vòng 3-6 tháng sau khi tốt nghiệp và sẽ bắt đầu triển khai chương trình đào tạo cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên ra trường trên cơ sở cố gắng và nỗ lực chung của nhà trường, sinh viên, gia đình.

Đổi mới căn bản phương pháp đào tạo

Toàn bộ chương trình đào tạo đã và đang được đổi mới toàn diện, nhằm phục vụ cho mục tiêu chiến lược nêu trên. Phương pháp đào tạo mới dựa trên lộ trình 5 giai đoạn:

Mô tả Thời gian Ghi chú
0 Học kỳ quân đội – GD-ANQP 3-4 tuần
1 Nhập môn nghề nghiệp và cơ sở chuyên ngành 16 tuần
2 Tri thức cơ sở và kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn 48 tuần Có đủ kỹ năng để làm việc
3 Hoàn thiện và định hướng chuyên sâu 48 tuần
4 Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT) 16 tuần 
5 Đồ án tốt nghiệp 16 tuần 
+ Tổng thời gian đào tạo 3.5 năm 9 học kỳ, 2.5HK/năm

Giai đoạn 1: Nhập môn nghề nghiệp và cơ sở chuyên ngành

– Tìm hiểu về môi trường học tập, phương pháp đào tạo của PXU

– Chuẩn bị các kỹ năng hỗ trợ cho quá trình học tập

– Tìm hiểu nghề nghiệp đã chọn và các ngành nghề khác

– Tìm hiểu về môi trường làm việc và các yêu cầu của ngành nghề

– Học kỳ quân đội và rèn luyện tác phong công nghiệp

– Xem xét điều chỉnh nghề nghiệp (nếu có yêu cầu)

Giai đoạn 2: Tri thức căn bản và kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn

– Kiến thức cơ sở, quan trọng nhất của các ngành và chuyên ngành đào tạo

– Các môn học chuyên ngành hướng đến kỹ năng làm việc

– Tham gia các dự án học tập qua đó phát triển kỹ năng thực hành

– Học tiếng Anh chuyên ngành

– Tích lũy 60 tín chỉ theo từng chuyên ngành đào tạo

Kết thúc giai đoạn 2, sinh viên đã được trang bị những kỹ năng nghề nghiệp căn bản để có thể bắt đầu làm việc theo chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp, tổ chức với vai trò thực tập sinh hoặc nhân viên thử việc. Đây là tiền đề quan trọng cho việc đảm bảo khả năng làm việc, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn thực tập doanh nghiệp và cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Giai đoạn 3: Hoàn thiện nền tảng & tri thức chuyên sâu

– Các môn học về chính trị, tư tưởng

– Các môn học chuyên ngành chuyên sâu

– Xu hướng chuyên ngành

– Tiếng Anh chuyên ngành

Giai đoạn 4: Thực tập doanh nghiệp (OJT)

Đây là giai đoạn sinh viên sẽ được học tập trong môi trường làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức là những nhà tuyển dụng tiềm năng. Thực tập doanh nghiệp giúp sinh viên có cơ hội học tập qua môi trường làm việc thực tế, ứng dụng các kiến thức đã học trong công việc, tích lũy kinh nghiệm làm việc.

Giai đoạn 5: Đồ án tốt nghiệp

Giai đoạn này tập trung vào đồ án và bảo vệ tốt nghiệp đồng thời bổ sung các kỹ năng mềm, các hoạt động chuẩn bị cho giai đoạn sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, kế tục giai đoạn thực tập doanh nghiệp, sinh viên sẽ được nhà trường chuẩn bị những điều kiện cần thiết để có thể theo 1 trong 2 hướng: 1) ra trường đi làm; 2) tiếp tục học lên bậc
cao hơn nếu có nguyện vọng và đáp ứng các điều kiện cần thiết.

“Learning office” và đào tạo theo dự án

Learning Office – đi học như đi làm

Nhất quán với triết lý đào tạo cơ bản, từ năm học 2018 – 2019, sinh viên Phú Xuân sẽ có cơ hội học tập trong môi trường đào tạo hiện đại – được thiết kế theo mô hình trường học – văn phòng làm việc. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức lý thuyết đồng thời phát triển kỹ năng thực hành và làm việc thông qua các dự án học tập (learning projects).

Cơ sở 176 Trần Phú, P. Phước Vĩnh, TP. Huế với diện tích khu giảng đường – văn phòng chính 3.200m2 với đầy đủ các tiêu chuẩn của các văn phòng hiện đại và các dịch vụ tiện ích tiêu chuẩn cao đã được sửa chữa để đáp ứng mô hình đào tạo mới.

Học tập theo dự án (Project-based learning,PBL)

Học tập theo dự án là phương pháp đào tạo hiện đại dựa trên nguyên tắc kết hợp giữa việc học kiến thức lý thuyết và phát triển kỹ năng thực hành thông qua các dự án đào tạo (learning projects). Phương pháp vào tiến trình đào tạo mới được áp dụng từ năm học 2018 – 2019 đảm bảo cho mọi sinh viên có ít nhất 35% thời lượng thực hành.

Các learning projects giúp:

1. Sinh viên phát triển kỹ năng thực hành

2. Tạo ra sản phẩm ngay từ năm học đầu tiên

3. Rèn luyện tác phong và thái độ chuyên nghiệp

4. Phát huy năng lực và khả nắng sáng tạo của sinh viên