THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 – ĐỢT 1 HỌC KỲ SPRING – NĂM HỌC 2023 – 2024 – LỚP CNOT (A) K19&K20

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 – ĐỢT 1 HỌC KỲ SPRING – NĂM HỌC 2023 – 2024 – LỚP CNOT (A) K19&K20

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 – ĐỢT 1 HỌC KỲ SPRING – NĂM HỌC 2023-2024 – LỚP CNOT (A) K19&K20 Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng TTKT&ĐBCL thông báo về việc…