TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN CÔNG BỐ ĐỀ ÁN VÀ QUY CHẾ TUYỂN SINH

Tên Trường: Trường Đại Học Phú Xuân

Mã trường: DPX

Địa chỉ trụ sở:

Trường Đại học Phú Xuân – Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế

Trường Đại học Phú Xuân – Cơ sở 2: 176 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế

Trường Đại học Phú Xuân – Cơ sở 3: Đường Đặng Huy Trứ nối dài, phường An Tây, thành phố Huế

Địa chỉ trang thông tin điện tử: 

https://phuxuan.edu.vn/

Địa chỉ trang mạng xã hội:

https://www.facebook.com/phuxuan.edu.vn

Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 

0234 7306 888

1. Đề án và quy chế 2023

Xem chi tiết đề án tuyển sinh 2023 tại đây

Xem chi tiết quy chế tuyển sinh 2023 tại đây

2. Đề án và quy chế 2022

Xem chi tiết đề án tuyển sinh 2022 tại đây

Xem chi tiết quy chế tuyển sinh 2022 tại đây

3. Đề án và quy chế 2021

Xem chi tiết đề án tuyển sinh 2021 tại đây

Xem chi tiết quy chế tuyển sinh 2021 tại đây

4. Đề án và quy chế 2020

Xem chi tiết đề án tuyển sinh 2020 tại đây

Xem chi tiết quy chế tuyển sinh 2020 tại đây

5. Đề án và quy chế 2019

Xem chi tiết đề án tuyển sinh 2019 tại đây

Xem chi tiết quy chế tuyển sinh 2019 tại đây

6. Đề án và quy chế 2018

Xem chi tiết đề án tuyển sinh 2018 tại đây

Xem chi tiết quy chế tuyển sinh 2018 tại đây

7. Đề án và quy chế 2017

Xem chi tiết đề án tuyển sinh 2017 tại đây

Xem chi tiết quy chế tuyển sinh 2017 tại đây