Why Phu Xuan University?

Học tập tại Đại học Phú Xuân

Mô hình ASK

Đào tạo song song Thái độ - Kỹ năng - Kiến thức theo mô hình ASK (Attitude – Skills – Knowledge).

Học tập qua dự án

Giảng dạy theo phương pháp Project - Based Learning, mỗi năm học tại Phú Xuân là 1 năm tích luỹ kinh nghiệm thực tế

Learning Office

Sinh viên vừa được học, vừa làm việc trong môi trường mô phỏng văn phòng của các công ty, doanh nghiệp lớn.

Curiculum

Chương trình đào tạo

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN

CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN

Events

Sự kiện

News and Articles

Bài viết

Trường THPT Nam Đông- Huế
January 22, 2019

Trường THPT Nam Đông- Huế

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

Trường THPT Nguyễn Huệ
January 22, 2019

Trường THPT Nguyễn Huệ

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019: thí sinh tự do, giáo dục thường xuyên, THPT sẽ thi chung
January 22, 2019

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019: thí sinh tự do, giáo dục thường xuyên, THPT sẽ thi chung

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

Nỗi lo cơ hội việc làm trước khi đăng ký ngành học
January 21, 2019

Nỗi lo cơ hội việc làm trước khi đăng ký ngành học

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

Thiết kế truyền thông với Powerpoint – Phu Xuan Sharing No.3
January 21, 2019

Thiết kế truyền thông với Powerpoint – Phu Xuan Sharing No.3

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

Cơ hội cho học sinh THPT thử 1 ngày làm sinh viên ở Đại học Phú Xuân
January 14, 2019

Cơ hội cho học sinh THPT thử 1 ngày làm sinh viên ở Đại học Phú Xuân

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

Trường Đại Học Phú Xuân tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2019 do báo Tuổi Trẻ tổ chức
January 13, 2019

Trường Đại Học Phú Xuân tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2019 do báo Tuổi Trẻ tổ chức

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

Đại học Phú Xuân: Liệu tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2019 có giảm?
January 10, 2019

Đại học Phú Xuân: Liệu tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2019 có giảm?

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

TS.-Nguyen-Xuan-Thuy
Chúng tôi nhận thấy bất cứ trường đại học nào có sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp đều phát triển mạnh mẽ. Trường Đại học Phú Xuân có đủ các điều kiện để thay đổi và phát triển thành công theo xu hướng đó
TS. Nguyễn Xuân Thuỷ Phó Giám đốc VNPT tỉnh Thừa Thiên Huế
IMG_0299
Điểm nhấn trong phương pháp đào tạo của chúng tôi đó là tạo cảm hứng cho sinh viên đến lớp mỗi ngày và “đi học như đi làm"
TS. Đàm Quang Minh Hiệu trưởng Đại học Phú Xuân
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Một vòng Đại học Phú Xuân

Khám phá môi trường học tập tại Đại học Phú Xuân qua các videos nói về trường

Registration Form

Đăng ký tư vấn