Why Phu Xuan University?

Học tập tại Đại học Phú Xuân

Mô hình ASK

Đào tạo song song Thái độ - Kỹ năng - Kiến thức theo mô hình ASK (Attitude – Skills – Knowledge).

Học tập qua dự án

Giảng dạy theo phương pháp Project - Based Learning, mỗi năm học tại Phú Xuân là 1 năm tích luỹ kinh nghiệm thực tế

Learning Office

Sinh viên vừa được học, vừa làm việc trong môi trường mô phỏng văn phòng của các công ty, doanh nghiệp lớn.

Curiculum

Chương trình đào tạo

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN

CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN

Events

Sự kiện

News and Articles

Bài viết

Trường THPT Gia Hội
February 15, 2019

Trường THPT Gia Hội

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

Những ngành học hấp dẫn trong thời 4.0
February 14, 2019

Những ngành học hấp dẫn trong thời 4.0

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

Trường THPT Đặng Trần Côn
February 14, 2019

Trường THPT Đặng Trần Côn

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

Trường THPT Bùi Thị Xuân
February 14, 2019

Trường THPT Bùi Thị Xuân

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

Trường Trung học Phổ thông Cao Thắng
February 13, 2019

Trường Trung học Phổ thông Cao Thắng

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ – Thừa Thiên Huế
February 13, 2019

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ – Thừa Thiên Huế

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

Những thay đổi mới nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
February 12, 2019

Những thay đổi mới nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

Trường THPT Nam Đông- Huế
January 22, 2019

Trường THPT Nam Đông- Huế

For 23 years of existence, Ed Foundation has implemented more than 1.700 activities, the total value about 10 milion euros.

TS.-Nguyen-Xuan-Thuy
Chúng tôi nhận thấy bất cứ trường đại học nào có sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp đều phát triển mạnh mẽ. Trường Đại học Phú Xuân có đủ các điều kiện để thay đổi và phát triển thành công theo xu hướng đó
TS. Nguyễn Xuân Thuỷ Phó Giám đốc VNPT tỉnh Thừa Thiên Huế
IMG_0299
Điểm nhấn trong phương pháp đào tạo của chúng tôi đó là tạo cảm hứng cho sinh viên đến lớp mỗi ngày và “đi học như đi làm"
TS. Đàm Quang Minh Hiệu trưởng Đại học Phú Xuân
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Một vòng Đại học Phú Xuân

Khám phá môi trường học tập tại Đại học Phú Xuân qua các videos nói về trường

Registration Form

Đăng ký tư vấn