Hội thảo “Xây dựng lộ trình và chiến lược Chuyển đổi số trong giáo dục đại học Việt Nam”

Hội thảo “Xây dựng lộ trình và chiến lược Chuyển đổi số trong giáo dục đại học Việt Nam”

Dự án “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các trường đại học ở Việt Nam” (Digi: Đổi) được tài trợ bởi Hội đồng Anh, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025 do Trường Đại học Liverpool John Moores (Vương…