CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công nghệ thông tin (IT – Information Technology) là một thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc phân phối và xử lý dữ liệu, trao đổi, lưu trữ và sử dụng thông tin dưới hình thức khác nhau. Trong những năm gần đây và triển vọng nhiều năm tới, CNTT là nhóm ngành công nghiệp trọng yếu hiện nay, đồng thời trong tương lai sẽ là ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất do nhu cầu phát triển xã hội như giao thông thông minh, an ninh mạng, các nhu cầu lập trình hoặc thiết kế 3D…

Với mong muốn đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực CNTT của xã hội và tạo cơ hội cho sinh viên có thể thích ứng nhanh và làm việc hiệu quả trong môi trường công nghiệp, Ngành CNTT của Trường Đại học Phú Xuân đã chủ động đổi mới Chương trình đào tạo và Phương pháp đào tạo theo hướng cập nhật và hiện đại.

Ngành CNTT – chuyên ngành phần mềm của ĐH Phú Xuân được xây dựng theo chuẩn BTEC với 3 hướng đào tào chính:lập trình phát triển ứng dụng phần mềm, lập trình phát triển ứng dụng Game, lập trình phát triển website.

Thời gian đào tạo: 3,5 năm, 9HK, 2,5 học kỳ/năm
Địa điểm học: Trường Đại học Phú Xuân, Huế
Thực tập doanh nghiệp: Huế, Đà Nẵng, các tỉnh Hà Nội, HCMC
Bằng cấp: Cử nhân – đại học chính quy, tập trung, toàn thời gian
Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp THPT, xét tuyển đầu vào
Thời gian nhập học: Tháng 9 hàng năm (chính khóa)
Tháng 10 hàng năm (bổ sung chính khóa)
Tháng 4 hàng năm (bộ đội xuất ngũ, liên thông,…)
Học phí: 800,000/tín chỉ, tổng số ~125 tín chỉ, 15TC/HK

Sinh viên lựa chọn Công nghệ thông tin sẽ có cơ hội việc làm rất lớn trong các đơn vị, tổ chức khác nhau: các công ty tin học; các nhà xuất khẩu dịch vụ phần mềm; các cơ quan nhà nước; các ngân hàng; hãng bảo hiểm; các tổ chức y tế; tổ chức giáo dục; trường đại học/cao đẳng; hay hầu như ở bất kỳ công ty/tổ chức lớn nào.

Các vị trí cụ thể:

> Lập trình viên phát triển ứng dụng, Game, website

Kỹ sư kiểm thử phần mềm

Chuyên viên quản trị và phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Giáo viên giảng dạy CNTT ở các cơ sở đào tạo

Theo học các trình độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ

Đặc biệt, các cử nhân Công nghệ thông tin có ngoại ngữ tốt sẽ có cơ hội tuyệt vời để thực tập và làm việc ở nước ngoài do sự phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ tin học Việt Nam trong những năm gần đây

Giai đoạn Mô tả Thời gian Ghi chú
1 Nhập môn  2 tháng
2 Kỹ năng nghề nghiệp 22-24 tháng Có đủ kỹ năng để làm việc
3 Hoàn thiện và chuyên sâu 6-8 tháng
4 Học trong môi trường doanh nghiệp 4 tháng OJT (on-the-job-training)
5 Đồ án tốt nghiệp 4 tháng
+ Tổng thời gian đào tạo 38-42 tháng 9 học kỳ, 2.5HK/năm

Học kỳ 1: Nhập môn

1.1. Tuần định hướng

> Phương pháp học tập tại PXU; Công cụ CNTT& tin học văn phòng

1.2. Nhập môn nghề nghiệp ngành CNTT

1.3. Nhập môn chuyên ngành (3 môn)

> Lập trình cơ bản (Programming)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structures & Algorithms)

> TACN-0

SV ngành CNTT đi tham quan thực tế tại doanh nghiệp

 Học kỳ 2: Các môn cơ sở ngành (5 môn)

> Lập trình Nâng cao (Advanced Programming)

> Toán rời rạc Discrete Maths)

> Thiết kế và phát triển CSDL (Database Design & Development)

> Trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence)

> TACN-1

Học kỳ 3: Các môn cơ sở ngành (6 môn)

> Quản lý dự án (Managing a Successful Computing Project)

> Marketing điện tử (Digital Marketing)

> Nghiên cứu dự án (Computing Research Project)

> Mạng máy tính (Networking)

Bảo mật hệ thống (Security)

> NN-2

 Học kỳ 4: Các môn cơ sở ngành (5 môn)

> Optional 1 (Level 4): Thiết kế và phát triển website (Website Design & Development)

> Optional 2 (Level 4): Quy trình phát triển phần mềm (Software Development Lifecycles)

> Optional 1 (Level 5): Hệ quản trị CSDL (Database Management Systems)

> Optional 2 (Level 5) – Phân tích thiết kế hệ thống (Systems Analysis & Design)

> NN-3

SV ngành CNTT đi tham quan thực tế tại FPT Software ĐN

 Học kỳ 5:

>Team project [1] (16w) & công nghệ mới (dự án tầm trung với 1 trong các công nghệ lựa chọn):Web-based with PHP & JS, Java, NET, Android App & Mobile game

> TACN-3

Học kỳ 6: 

Team project [2] (16w) & công nghệ mới (dự án tầm trung với 1 trong các công nghệ lựa chọn):IoT solution development, Embedded programing, NET, Android App & Mobile game, Python programming, Node.js

Những NLCB của CN Mác-Lênin (1)

Những NLCB của CN Mác-Lênin (2)

Học kỳ 7: 

> Môi trường làm việc trong doanh nghiệp và bảo mật thông tin

> Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối CM của ĐCS-VN 

Kỹ năng viết CV, làm hồ sơ, phỏng vấn và tìm việc

Học kỳ 8:  Thực tập doanh nghiệp 

 

Học kỳ 9: 

Hoàn thành đồ án tốt nghiệp và bảo vệ 

 

 

Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế: ngành đã sử dụng chuẩn BTEC và CDIO để xây dựng Khung chương trình và Chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo để giúp xây dựng nền tảng phát triển của người học dựa trên ba nền tảng chính gồm thái độ, kỹ năng và kiến thức. 

Phương pháp đào tạo: Ngành sử dụng phương pháp đào tạo “Học tập qua dự án” (Project-Based Learning) theo mô hình Learning Office để giúp sinh viên phát triển khả năng tự học và giúp sinh viên có cơ hội làm quen với các dự án thực tế khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đào tạo định hướng công nghiệp: được thể hiện thông qua mời doanh nghiệp tham gia thẩm định chương trình, thiết kế và triển khai môn học; sự tham gia của các chuyên gia đang làm việc trong ngành Công nghệ thông tin trong quá trình định hướng nghề nghiệp; hướng dẫn dự án; tham gia giảng dạy. Chương trình thực tập doanh nghiệp (OJT) mang lại cho sinh viên cơ hội ứng dụng kiến thức nền tảng vào thực tiễn. 

Công nhận nghề nghiệp: Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngoài bằng cử nhân, từ khóa nhập học 2018 các cử nhân ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Phú Xuân sẽ được cấp ít nhất 2 chứng nhận nghề nghiệp:

> Chứng chỉ của một Công ty/Tổ chức có uy tín trong ngành

> Chứng nhận hoàn thành thực tập doanh nghiệp

Ngoài ra, sinh viên cũng có năng lực và nhu cầu sẽ được tạo cơ hội để học, thi lấy chứng nhận chuyên ngành của những hãng công nghệ hàng đầu như: Microsoft; Google, Apple,…

[register_now]