[kc_row use_container=”yes” _id=”40521″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”13020″][kc_column_text _id=”828539″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

NGÀNH, MÃ NGÀNH VÀ HỌC PHÍ

STT NGÀNH MÃ NGÀNH HỌC PHÍ/HỌC KỲ
1 Công nghệ thông tin 7480201 7.950.000
  – Chuyên ngành Lập trình web   7.950.000
  – Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm   7.950.000
  – Thiết kế đồ họa   7.950.000
2 Quản trị kinh doanh 7340101 7.950.000
  – Chuyên ngành Digital Marketing   7.950.000
  – Chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện   7.950.000
3 Kinh tế quốc tế (Dự kiến) 7310106 7.950.000
– Chuyên ngành Tiếng Anh   7.950.000
– Chuyên ngành Tiếng Nhật   7.950.000
4 Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành 7810103 7.950.000
5 Việt Nam học – Du lịch 7310630 7.950.000
6 Kế toán 7340301 7.950.000
7 Ngôn ngữ Anh 7220201 7.950.000
8 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 7.950.000

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”459217″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”633361″][kc_column_text _id=”925413″]
[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]