Ngành CNTT, hệ đại học chính quy, của Trường Đại học Phú Xuân đào tạo các cử nhân làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, tập trung cho các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, kỹ sư hệ thống, quản trị dữ liệu, phát triển ứng dụng web, phát triển ứng dụng mobile, phát triển game, phát triển ứng dụng IoT, phân tích hệ thống,… hoặc làm giảng viên/giáo viên CNTT.

Cử nhân CNTT làm việc gì? Ở đâu?
CNTT là ngành kinh tế có nhu cầu nhân lực rất cao không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Australia hay các nước trong khu vực Đông Nam Á (Singapore, Malaysia, Thailand). Các công ty CNTT của Nhật Bản hoặc của Việt Nam nhưng làm cho thị trường Nhật/Mỹ đã bắt đầu triển khai kế hoạch mở chi nhánh tại Huế.

Cử nhân CNTT cũng có thể làm nhiều công việc khác nhau trong các tổ chức khác nhau như: các công ty công nghệ, các tổ chức tài chính – ngân hàng, các đơn vị kinh doanh, các cơ quan nhà nước, trường học,…

Ai có thể học CNTT?
Nhiều phụ huynh, học sinh luôn cho rằng học CNTT rất khó, phải học giỏi toán,… điều này dẫn đến nhiều học sinh bỏ lỡ cơ hội theo đuổi một nghề nghiệp phù hợp, có cơ hội việc làm 100% và có thu nhập tốt hơn khoảng 20% so với trung bình khi ra trường và 50% sau khoảng 12-18 tháng làm việc

Tuần định hướng và học kỳ quân đội

Đợt nhập học chính của các chương trình đại học chính quy của Trường ĐHPX bắt đầu sau đợt nghỉ lễ 2/9 hàng năm. Các tân sinh viên bắt đầu nhập trường và tham gia “tuần định hướng” để làm quen với môi trường học tập mới, thày cô, nhà trường, các bạn bè đồng lứa và các sinh viên năm trước.

Tiếp theo tân sinh viên sẽ tham gia “Học kỳ quân đội” tập trung 3 tuần. Đây là thời gian quan trọng để tân sinh viên làm quen với nếp sống tập thể, xây dựng thói quen hợp tác và tinh thần đồng đội, đồng thời lấy chứng chỉ GD AN-QP là điều kiện bắt buộc của bằng cử nhân.

HK1: Nhập môn nghề nghiệp

Trong học kỳ “Nhập môn nghề nghiệp” sinh viên sẽ được học và làm quen với phương pháp, công cụ học tập chuyên môn của Trường ĐHPX và các kiến thức cơ sở của ngành CNTT, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Nhập môn nghề nghiệp CNTT 3
2 Phương pháp và công cụ học tập 3
3 Cơ sở lập trình 3
4 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3
5 Ngoại ngữ (1) 3 Anh
6 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
7 Hoạt động cộng đồng (*) Tích lũy giờ công tác xã hội

HK2: Front-end development

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Thiết kế phát triển web (html & css) 3
2 CSS framework: Boostrap 3
3 Lập trình JavaScript & jQuery 3
4 Lập trình hướng đối tượng với Java 3
5 Ngoại ngữ (2) 3 Anh
6 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
7 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

Học kỳ hè (1): Back-end development

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Cơ sở dữ liệu 3
2 Hệ quản trị CSDL & SQL 3
3 Hoạt động cộng đồng & CTXH Tích lũy giờ công tác xã hội

HK3: Back-end development (tiếp)

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Cơ sở dữ liệu 3
2 Hệ quản trị CSDL & SQL 3
3 MVC & back-end developemt framework 3
4 Quy trình phát triển phần mềm Agile 3
5 Java Desktop (*) 3 Công nghệ Java
6 Java: MVC với Swing 3
7 Ngoại ngữ (3) 3 Anh
8 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
9 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

HK4: Công nghệ chuyên sâu

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Chuyên đề (1) 3 Chuyên đề công nghệ/dự án
2 Chuyên đề (2) 3 Chuyên đề công nghệ/dự án
3 Tích hợp và kiểm thử hệ thống 3
4 Lập trình mobile 3
5 Ngoại ngữ (4): chuyên ngành 3 Anh
6 Giáo dục thể chất 1 Nếu chưa đủ 2 TC
7 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

Học kỳ hè (2): Chuyên đề

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Chuyên đề (3) 3 Công nghệ chuyên sâu/dự án
2 Chuyên đề (4) 3 Công nghệ chuyên sâu/dự án
3 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

HK6: Công nghệ & Xu thế

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Xu hướng ngành công nghiệp (1) 3 Xu hướng công nghệ/dự án
2 Xu hướng ngành công nghiệp (2) 3 Xu hướng công nghệ/dự án
3 Ngoại ngữ (5): chuyên ngành 3 English for IT
4 Những nguyên lý cơ bản của CN-MLN (1) 2
5 Những nguyên lý cơ bản của CN-MLN (2) 3
6 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

HK7: Tư tưởng và chính trị

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
2 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 3
3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 3
4 Chuyên đề (5): lựa chọn 3
5 Định hướng NCKH – đề tài khóa luận và chuẩn bị OJT 3
6 Hoạt động cộng đồng và công tác xã hội

HK8: Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT)

Đây là học kỳ sinh viên sẽ được học tập trong môi trường thực tiễn của doanh nghiệp. Ngoài việc tích lũy 15 tín chỉ chuyên môn sinh viên sẽ được làm quen với các yêu cầu của công việc thực tiễn và được hướng dẫn bởi các chuyên gia đang làm việc.

Học kỳ OJT cũng là thời điểm để sinh viên lựa chọn và bắt đầu chuẩn bị cho việc làm khóa luận tốt nghiệp với các đề tài từ thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp tiếp nhận OJT.

HK9: Khóa luận tốt nghiệp

Đây là thời gian để sinh viên tập hợp tất cả các kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được để làm khóa luận tốt nghiệp. Từ năm 2019, 100% sinh viên Trường Đại học Phú Xuân sẽ thực hiện làm khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ trước hội đồng khóa luận của Trường. Với khóa luận tốt nghiệp, sinh viên tích lũy 10 tín chỉ chuyên môn.