Ngôn ngữ Anh
đã và đang là ngôn ngữ chiếm vai trò chủ đạo trong giao thương quốc tế và được sử dụng trong mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, công nghệ,… Ngành ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Phú Xuân lấy trọng tâm là ngôn ngữ ứng dụng với mục tiêu là sinh viên có thể sử dụng ngôn ngữ trong những lĩnh vực có tính ứng dụng thực tiễn cao. Ứng dụng CNTT trong việc học ngôn ngữ cùng với phương pháp đào tạo cởi mở, chủ động, tăng cường giao tiếp cũng là những thế mạnh cốt lõi của ngành.

Cử nhân Ngôn ngữ Anh làm gì? Ở đâu?
Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có phạm vi lựa chọn công việc tương lai rất rộng: biên/phiên dịch, nghiên cứu ngôn ngữ, hướng dẫn du lịch, giảng dạy ngôn ngữ, hay trong các cơ quan văn hóa, thương mại, xuất nhập khẩu hoặc trợ lý ngôn ngữ tại các doanh nghiệp.

Ai có thể học ngành ngôn ngữ Anh?
Ngôn ngữ là ngành không yêu cầu năng khiếu trong các môn khoa học tự nhiên hay kỹ thuật. Tuy nhiên các sinh viên theo học ngôn ngữ Anh thường cũng đã có một trình độ nhất định khi tốt nghiệp THPT.

Để theo học ngành Ngôn ngữ Anh ngoài việc yêu thích ngành này, các tư chất/tính cách sau đây sẽ giúp sinh viên có nhiều thuận lợi: tính chăm chỉ, kiên nhẫn, khả năng giao tiếp, không có khiếm khuyết về phát âm.

Tuần định hướng và học kỳ quân đội

Đợt nhập học chính của các chương trình đại học chính quy của Trường ĐHPX bắt đầu sau đợt nghỉ lễ 2/9 hàng năm. Các tân sinh viên bắt đầu nhập trường và tham gia “tuần định hướng” để làm quen với môi trường học tập mới, thày cô, nhà trường, các bạn bè đồng lứa và các sinh viên năm trước.

Tiếp theo tân sinh viên sẽ tham gia “Học kỳ quân đội” tập trung 3 tuần. Đây là thời gian quan trọng để tân sinh viên làm quen với nếp sống tập thể, xây dựng thói quen hợp tác và tinh thần đồng đội, đồng thời lấy chứng chỉ GD AN-QP là điều kiện bắt buộc của bằng cử nhân.

HK1: Nhập môn nghề nghiệp

Trong học kỳ “Nhập môn nghề nghiệp” sinh viên sẽ được học và làm quen với phương pháp, công cụ học tập chuyên môn của Trường ĐHPX và các kiến thức cơ sở của ngành CNTT, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

TTHỌC PHẦNTÍN CHỈGHI CHÚ
1Nhập môn nghề nghiệp: Ngôn ngữ Anh3
2Phương pháp và công cụ học tập3
3Ngữ âm – âm vị3
4Giao tiếp 1: các tình huống cơ bản3
5Đọc 1: đọc câu và các đoạn văn ngắn tiếng Trung3
6Giáo dục thể chất1Tín chỉ điều kiện
7Hoạt động cộng đồng (*)Tích lũy giờ công tác xã hội

HK2: Giao tiếp thông thường

TTHỌC PHẦNTÍN CHỈGHI CHÚ
1Giao tiếp 2: giao tiếp nâng cao
2Đọc 2: News & Articles reading3
3Post writing3
4Ngữ pháp tiếng Anh3
5Tiếng Trung (1)3
6Giáo dục thể chất1Tín chỉ điều kiện
7Hoạt động cộng đồngTích lũy giờ công tác xã hội

Học kỳ hè (1): Giao tiếp kinh doanh

TTHỌC PHẦNTÍN CHỈGHI CHÚ
1Giao tiếp 3: Business meetings3
2Đọc 3: Business reading3
3Hoạt động cộng đồng & CTXHTích lũy giờ công tác xã hội

HK3: Giao tiếp nhóm

TTHỌC PHẦNTÍN CHỈGHI CHÚ
1Thực hành dịch cơ bản3
2Paragraph writing3
3Basic IELTS speaking & Listening3
4Thư tín thương mại tiếng Anh3
5Ngoại ngữ (2)3
6Giáo dục thể chất1Tín chỉ điều kiện
7Hoạt động cộng đồngTích lũy giờ công tác xã hội

HK4: Quan hệ công chúng

TTHỌC PHẦNTÍN CHỈGHI CHÚ
1Chuyên đề 1: IELTS reading3
2Chuyên đề 2: Essay writing3
3Public speaking3
4Dẫn luận ngôn ngữ3
5Tiếng Trung (3)3
6Giáo dục thể chất1Tín chỉ điều kiện
7Hoạt động cộng đồngTích lũy giờ công tác xã hội

Học kỳ hè (2): Chuyên đề

TTHỌC PHẦNTÍN CHỈGHI CHÚ
1Chuyên đề 3: Văn hóa Anh ngữ3
2Chuyên đề 4: News writing3
3Hoạt động cộng đồngTích lũy giờ công tác xã hội

HK6: Xu hướng hiện đại

TTHỌC PHẦNTÍN CHỈGHI CHÚ
1Xu hướng 1: Biên – phiên dịch3
2Xu hướng 2: Dịch tài liệu pháp lý3
3Giao thoa văn hóa3Chuyên ngành du lịch
4Những nguyên lý cơ bản của CN-MLN (1)2
5Những nguyên lý cơ bản của CN-MLN (2)3
6Hoạt động cộng đồngTích lũy giờ công tác xã hội

HK7: Tư tưởng và chính trị

TTHỌC PHẦNTÍN CHỈGHI CHÚ
1Tư tưởng Hồ Chí Minh2
2Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam3
3English in practice3
4Chuyên đề (5): lựa chọn3
5Định hướng NCKH – đề tài khóa luận và chuẩn bị OJT3
6Hoạt động cộng đồng và công tác xã hội

HK8: Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT)

Đây là học kỳ sinh viên sẽ được học tập trong môi trường thực tiễn của doanh nghiệp. Ngoài việc tích lũy 15 tín chỉ chuyên môn sinh viên sẽ được làm quen với các yêu cầu của công việc thực tiễn và được hướng dẫn bởi các chuyên gia đang làm việc.

Học kỳ OJT cũng là thời điểm để sinh viên lựa chọn và bắt đầu chuẩn bị cho việc làm khóa luận tốt nghiệp với các đề tài từ thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp tiếp nhận OJT.

HK9: Khóa luận tốt nghiệp

Đây là thời gian để sinh viên tập hợp tất cả các kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được để làm khóa luận tốt nghiệp. Từ năm 2019, 100% sinh viên Trường Đại học Phú Xuân sẽ thực hiện làm khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ trước hội đồng khóa luận của Trường. Với khóa luận tốt nghiệp, sinh viên tích lũy 10 tín chỉ chuyên môn.

Các tin tức liên quan