Quản trị kinh doanh
là ngành học thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ. Đây là lĩnh vực rộng lớn và có những hướng phát triển rất khác nhau. Thế mạnh của mình, ngành QTKD của Trường Đại học Phú Xuân là: quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp, sự tham gia của giảng viên doanh nhân, ứng dụng công nghệ thông tin và marketing.

Cử nhân Quản trị kinh doanh làm gì? Ở đâu?
Cử nhân ngành quản trị kinh doanh – marketing có thể làm các công việc đa dạng: trợ lý kinh doanh, cán bộ kinh doanh, cán bộ bán hàng, hoạt động thương mại/xuất nhập khẩu, quản trị nội dung, marketing, giảng viên, kinh doanh độc lập,…. Ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học Phú Xuân có thế mạnh trong lĩnh vực marketing, digital marketing và ứng dụng công nghệ trong kinh doanh – kỹ năng thiết yếu trong thời đại CMCN 4.0.

Ai có thể học quản trị kinh doanh?
Quản trị kinh doanh là ngành học không có yêu cầu quá cao về một môn học hay kỹ năng nào đó. Tuy nhiên để thành công trong nghề nghiệp, có một số yêu cầu cần thiết đối với các thí sinh theo đuổi ngành QTKD: có yêu thích hoạt động marketing, kinh doanh; có tính tích cực xã hội cao; có khả năng giao tiếp;….

Tuần định hướng và học kỳ quân đội

Đợt nhập học chính của các chương trình đại học chính quy của Trường ĐHPX bắt đầu sau đợt nghỉ lễ 2/9 hàng năm. Các tân sinh viên bắt đầu nhập trường và tham gia “tuần định hướng” để làm quen với môi trường học tập mới, thày cô, nhà trường, các bạn bè đồng lứa và các sinh viên năm trước.

Tiếp theo tân sinh viên sẽ tham gia “Học kỳ quân đội” tập trung 3 tuần. Đây là thời gian quan trọng để tân sinh viên làm quen với nếp sống tập thể, xây dựng thói quen hợp tác và tinh thần đồng đội, đồng thời lấy chứng chỉ GD AN-QP là điều kiện bắt buộc của bằng cử nhân.

HK1: Nhập môn nghề nghiệp

Trong học kỳ “Nhập môn nghề nghiệp” sinh viên sẽ được học và làm quen với phương pháp, công cụ học tập chuyên môn của Trường ĐHPX và các kiến thức cơ sở của ngành CNTT, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Nhập môn nghề nghiệp: QTKD 3
2 Phương pháp và công cụ học tập 3
3 Marketing căn bản 3
4 Môi trường kinh doanh 3
5 Ngoại ngữ (1) 3 Anh
6 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
7 Hoạt động cộng đồng (*) Tích lũy giờ công tác xã hội

HK2: Doanh nghiệp và khách hàng

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Hành vi người tiêu dùng 3
2 Luật kinh doanh 3
3 Content marketing 3
4 Chuyên đề 1: Mạng xã hội & viral marketing 3
5 Ngoại ngữ (2) 3 Anh
6 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
7 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

Học kỳ hè (1): Tổ chức hoạt động doanh nghiệp

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Doanh nghiệp và hoạt động doanh nghiệp 3
2 Hành vi tổ chức 3
3 Hoạt động cộng đồng & CTXH Tích lũy giờ công tác xã hội

HK3: Tổ chức hoạt động doanh nghiệp

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Tổ chức sự kiện 3
2 Website và công cụ tìm kiếm 3
3 Chiến lược marketing 3
4 Chuyên đề (2): Google Ads & Google Analytics 3
5 Ngoại ngữ (3) 3 Anh
6 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
7 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

HK4: Quản trị doanh nghiệp

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) 3
2 SMS, E-Mail và telephone marketing 3
3 Chuyên đề 3: Quản trị website 3
4 Quản trị nguồn nhân lực (HRM) 3
5 Ngoại ngữ (4) 3 Anh
6 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
7 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

Học kỳ hè (2): Marketing quốc tế

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Marketing quốc tế 3
2 Nghiên cứu marketing 3
3 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

HK6: Xu hướng kinh doanh hiện đại

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Xu hướng 1: Đổi mới sáng tạo & khởi nghiệp 3
2 Xu hướng 2: e-commerce 3
3 Ngoại ngữ (5): chuyên ngành 3 English for business
4 Những nguyên lý cơ bản của CN-MLN (1) 2
5 Những nguyên lý cơ bản của CN-MLN (2) 3
6 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

HK7: Tư tưởng và chính trị

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
2 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 3
3 Quản trị thương hiệu 3
4 Chuyên đề (5): lựa chọn 3
5 Định hướng NCKH – đề tài khóa luận và chuẩn bị OJT 3
6 Hoạt động cộng đồng và công tác xã hội

HK8: Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT)

Đây là học kỳ sinh viên sẽ được học tập trong môi trường thực tiễn của doanh nghiệp. Ngoài việc tích lũy 15 tín chỉ chuyên môn sinh viên sẽ được làm quen với các yêu cầu của công việc thực tiễn và được hướng dẫn bởi các chuyên gia đang làm việc.

Học kỳ OJT cũng là thời điểm để sinh viên lựa chọn và bắt đầu chuẩn bị cho việc làm khóa luận tốt nghiệp với các đề tài từ thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp tiếp nhận OJT.

HK9: Khóa luận tốt nghiệp

Đây là thời gian để sinh viên tập hợp tất cả các kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được để làm khóa luận tốt nghiệp. Từ năm 2019, 100% sinh viên Trường Đại học Phú Xuân sẽ thực hiện làm khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ trước hội đồng khóa luận của Trường. Với khóa luận tốt nghiệp, sinh viên tích lũy 10 tín chỉ chuyên môn.