Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) là ngành có nhu cầu việc làm bùng nổ trong những năm gần đây và cũng là ngành học có truyền thống của Trường Đại học Phú Xuân. Từ năm 2018, với triết lý đào tạo gắn liền với nghề nghiệp, việc làm và nhu cầu xã hội, chương trình đào tạo của ngành Việt Nam học được đổi mới chú trọng phát triển các kỹ năng như ngoại ngữ (từ năm 2019 sinh viên có thể lựa chọn ngôn ngữ Anh hoặc Trung), văn hóa du lịch, các kỹ năng hướng dẫn viên,…

Cử nhân Việt Nam học – Du lịch làm gì? Ở đâu?

Cử nhân ngành Việt Nam học – Du lịch có thể làm nhiều công việc khác nhau trong lĩnh vực văn hóa và du lịch như: cơ quan quản lý văn hóa, các công ty du lịch, bảo tồn, bảo tàng,…. Ngành Việt Nam học – Du lịch của Trường Đại học Phú Xuân có thế mạnh trong lĩnh vực marketing du lịch, digital marketing và ứng dụng công nghệ trong hoạt động du lịch – kỹ năng thiết yếu trong thời đại CMCN 4.0.

Ai có thể theo học ngành Việt Nam học – Du lịch?

Ngành Việt Nam học – Du lịch thích hợp với các bạn trẻ năng động và … thích du lịch; có sức khỏe; có đam mê các lĩnh vực văn hóa; có tính tích cực xã hội cao; có khả năng giao tiếp; đặc biệt là có tinh thần dịch vụ.

             

Tuần định hướng và học kỳ quân đội

 • Đợt nhập học chính của các chương trình đại học chính quy của Trường ĐHPX bắt đầu sau đợt nghỉ lễ 2/9 hàng năm. Các tân sinh viên bắt đầu nhập trường và tham gia “tuần định hướng” để làm quen với môi trường học tập mới, thày cô, nhà trường, các bạn bè đồng lứa và các sinh viên năm trước.

  Tiếp theo tân sinh viên sẽ tham gia “Học kỳ quân đội” tập trung 3 tuần. Đây là thời gian quan trọng để tân sinh viên làm quen với nếp sống tập thể, xây dựng thói quen hợp tác và tinh thần đồng đội, đồng thời lấy chứng chỉ GD AN-QP là điều kiện bắt buộc của bằng cử nhân.

HK1: Nhập môn nghề nghiệp

Trong học kỳ “Nhập môn nghề nghiệp” sinh viên sẽ được học và làm quen với phương pháp, công cụ học tập chuyên môn của Trường ĐHPX và các kiến thức cơ sở của ngành CNTT, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Nhập môn nghề nghiệp: VNH – Du lịch 3
2 Phương pháp và công cụ học tập 3
3 Lịch sử văn minh thế giới 3
4 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
5 Ngoại ngữ (1) 3 Anh/Trung (lựa chọn)
6 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
7 Hoạt động cộng đồng (*) Tích lũy giờ công tác xã hội

HK2: Hành trình văn hóa

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Lịch sử Việt Nam 3
2 Tổ chức lãnh thổ và tuyến điểm du lịch VN 3
3 Hệ thống di tích và bảo tàng VN 3
4 Du lịch ẩm thực 3
5 Ngoại ngữ (2) 3 Anh
6 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
7 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

Học kỳ hè (1): Thiết kế và điều hành tours du lịch

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Thiết kế và điều hành tours du lịch 3
2 Marketing du lịch 3
3 Hoạt động cộng đồng & CTXH Tích lũy giờ công tác xã hội

HK3: Du lịch và dịch vụ

 • TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
  1 Tâm lý và hành vi khách du lịch 3
  2 Chuyên đề 1: Dịch vụ khách hàng 3
  3 Văn hóa các dân tộc Việt Nam 3
  4 Văn hóa Huế 3
  5 Ngoại ngữ (3) 3 Anh
  6 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
  7 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

HK4: Lữ hành kết nối

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Chuyên đề 2: Quản trị kinh doanh lữ hành 3
2 Tổ chức sự kiện 3
3 Tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội Việt Nam 3
4 Quản trị nguồn nhân lực (HRM) 3
5 Ngoại ngữ (4) 3 Chuyên ngành du lịch
6 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
7 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

Học kỳ hè (2): Chuyên đề

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Chuyên đề 3: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3
2 Chuyên đề 4: Quản trị nhà hàng, khách sạn 3
3 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

HK6: Xu hướng du lịch - Công nghệ lữ hành

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Xu hướng 1: Digital Marketing 3
2 Xu hướng 2: Ứng dụng công nghệ trong du lịch 3
3 Ngoại ngữ (5): chuyên ngành 3 Chuyên ngành du lịch
4 Những nguyên lý cơ bản của CN-MLN (1) 2
5 Những nguyên lý cơ bản của CN-MLN (2) 3
6 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

HK7: Tư tưởng và chính trị

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
2 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 3
3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 3
4 Chuyên đề (5): lựa chọn 3
5 Định hướng NCKH – đề tài khóa luận và chuẩn bị OJT 3
6 Hoạt động cộng đồng và công tác xã hội

HK8: Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT)

Đây là học kỳ sinh viên sẽ được học tập trong môi trường thực tiễn của doanh nghiệp. Ngoài việc tích lũy 15 tín chỉ chuyên môn sinh viên sẽ được làm quen với các yêu cầu của công việc thực tiễn và được hướng dẫn bởi các chuyên gia đang làm việc.

Học kỳ OJT cũng là thời điểm để sinh viên lựa chọn và bắt đầu chuẩn bị cho việc làm khóa luận tốt nghiệp với các đề tài từ thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp tiếp nhận OJT.

HK9: Khóa luận tốt nghiệp

Đây là thời gian để sinh viên tập hợp tất cả các kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được để làm khóa luận tốt nghiệp. Từ năm 2019, 100% sinh viên Trường Đại học Phú Xuân sẽ thực hiện làm khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ trước hội đồng khóa luận của Trường. Với khóa luận tốt nghiệp, sinh viên tích lũy 10 tín chỉ chuyên môn.