Ngành học có 2 chuyên ngành: quản trị dịch vụ lữ hành và hướng dẫn viên du lịch. Tại Trường Đại học Phú Xuân cả hai chuyên ngành này cùng với chuyên ngành văn hóa du lịch của ngành Việt Nam học được hỗ trợ hiệu quả từ các ngành đào tạo khác như: công nghệ thông tin (ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực du lịch), digital marketing và ngôn ngữ (Anh, Trung) tạo cơ hội phát triển hoàn hảo cho các cử nhân ngành du lịch.

Tuần định hướng và học kỳ quân đội

Đợt nhập học chính của các chương trình đại học chính quy của Trường ĐHPX bắt đầu sau đợt nghỉ lễ 2/9 hàng năm. Các tân sinh viên bắt đầu nhập trường và tham gia “tuần định hướng” để làm quen với môi trường học tập mới, thày cô, nhà trường, các bạn bè đồng lứa và các sinh viên năm trước.

Tiếp theo tân sinh viên sẽ tham gia “Học kỳ quân đội” tập trung 3 tuần. Đây là thời gian quan trọng để tân sinh viên làm quen với nếp sống tập thể, xây dựng thói quen hợp tác và tinh thần đồng đội, đồng thời lấy chứng chỉ GD AN-QP là điều kiện bắt buộc của bằng cử nhân.

HK1: Nhập môn nghề nghiệp

Trong học kỳ “Nhập môn nghề nghiệp” sinh viên sẽ được học và làm quen với phương pháp, công cụ học tập chuyên môn của Trường ĐHPX và các kiến thức cơ sở của ngành CNTT, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Nhập môn nghề nghiệp: Lữ hành & Hướng dẫn 3
2 Phương pháp và công cụ học tập 3
3 Kỹ năng giao tiếp 3
4 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
5 Ngoại ngữ (1) 3 Anh/Trung (lựa chọn)
6 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
7 Hoạt động cộng đồng (*) Tích lũy giờ công tác xã hội

HK2: Cơ sở văn hóa - du lịch

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Lịch sử Việt Nam 3
2 Tổ chức lãnh thổ và tuyến điểm du lịch VN 3
3 Tâm lý du khách 3
4 Luật du lịch 3
5 Ngoại ngữ (2) 3
6 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
7 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

Học kỳ hè (1): Du lịch lữ hành

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Bản đồ du lịch/Địa lý du lịch 3
2 Quản trị lữ hành 3
3 Hoạt động cộng đồng & CTXH Tích lũy giờ công tác xã hội

HK3: Du lịch và dịch vụ

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Văn hóa Huế 3
2 Thiết kế và điều hành tour 3
3 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3
4 Lễ tân ngoại giao/công nghệ đón tiếp 3
5 Ngoại ngữ (3) 3
6 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
7 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

HK4: Lữ hành kết nối

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Kỹ năng hoạt náo trong du lịch 3
2 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (2) 3
3 Chuyên đề 3: Quy hoạch và tài nguyên du lịch 3
4 Du lịch MICE 3
5 Ngoại ngữ (4) 3 Chuyên ngành du lịch
6 Giáo dục thể chất 1 Tín chỉ điều kiện
7 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

Học kỳ hè (2): Chuyên đề

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Chuyên đề 3: Du lịch văn hóa 3
2 Chuyên đề 4: Du lịch ẩm thực 3
3 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

HK6: Xu hướng du lịch

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Xu hướng 1: Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 3
2 Nghệ thuật xử lý tình huống 3
3 Ngoại ngữ (5): chuyên ngành 3 Chuyên ngành du lịch
4 Những nguyên lý cơ bản của CN-MLN (1) 2
5 Những nguyên lý cơ bản của CN-MLN (2) 3
6 Hoạt động cộng đồng Tích lũy giờ công tác xã hội

HK7: Tư tưởng và chính trị

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
2 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 3
3 Du lịch lễ hội, tâm linh, ST/CĐ 3
4 Chuyên đề (5): lựa chọn 3
5 Định hướng NCKH – đề tài khóa luận và chuẩn bị OJT 3
6 Hoạt động cộng đồng và công tác xã hội

HK8: Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT)

Đây là học kỳ sinh viên sẽ được học tập trong môi trường thực tiễn của doanh nghiệp. Ngoài việc tích lũy 15 tín chỉ chuyên môn sinh viên sẽ được làm quen với các yêu cầu của công việc thực tiễn và được hướng dẫn bởi các chuyên gia đang làm việc.

Học kỳ OJT cũng là thời điểm để sinh viên lựa chọn và bắt đầu chuẩn bị cho việc làm khóa luận tốt nghiệp với các đề tài từ thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp tiếp nhận OJT.

HK9: Khóa luận tốt nghiệp

Đây là thời gian để sinh viên tập hợp tất cả các kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được để làm khóa luận tốt nghiệp. Từ năm 2019, 100% sinh viên Trường Đại học Phú Xuân sẽ thực hiện làm khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ trước hội đồng khóa luận của Trường. Với khóa luận tốt nghiệp, sinh viên tích lũy 10 tín chỉ chuyên môn.

Các tin tức liên quan