tu_van_dai_hoc_phu_xuan

Đại học Phú Xuân xét tuyển theo các hình thức xét tuyển của Bộ giáo dục và Đào tạo. Theo đó, Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch – 7310630) của Đại học Phú Xuân ngoài hình thức xét bằng điểm thi THPT Quốc gia thì còn xét tuyển dựa trên học bạ năm lớp 12.

Đối với phương thức xét tuyển học bạ lớp 12, điều kiện xét tuyển là tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (A, A1, C, D, D1) đạt từ 18 trở lên.

Xem thêm

Điều kiện trúng tuyển ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành(7810103) 

Học ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành ở đâu?

Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) là gì?

Cơ hội nghề nghiệp ngành Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch

Điều kiện trúng tuyển Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch – 7310630) tại Đại học Phú Xuân 

Học ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) ở đâu?

Học ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành dễ hay khó ? 

Ngành quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành là gì?

Lý do học ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch – 7310630)

Lộ trình đào tạo ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch – 7310630)

Lộ trình đào tạo ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đại học phú xuân ký cam kết đảm bảo việc làm với sinh viên

Thông tin tuyển sinh Đại học Phú Xuân 2020