Cơ hội nghề nghiệp ngành Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch

Với nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, cung không đủ cầu thì ngành Du lịch đang là mũi nhọn đào tạo của các trường đại học trong cả nước. Với ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch- 7310630) tại Đại học Phú Xuân, khi ra trường, sinh viên có thể đảm nhiệm một số vị trí:

  • Chuyên viên Viện nghiên cứu văn hóa; quản lý văn hóa, các tổ chức văn hóa, chính trị, xã hội, giáo dục, khoa học, các tổ chức nước ngoài, các công ty lữ hành, du lịch; cơ quan văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; cơ quan hành chính, sự nghiệp; các tổ chức chính trị – xã hội; các tổ chức quốc tế và phi chính phủ trong – ngoài nước.
  • Làm việc trong cơ quan báo chí, tuyên truyền hoặc truyền thông,  tổ chức sự kiện
  • Hướng dẫn viên du lịch hay quản trị lữ hành tại các công ty du lịch
  • Giảng dạy tại các trường Đại học, cao đẳng hoặc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

Xem thêm

Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) là gì?

Cơ hội nghề nghiệp ngành Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch

Học ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) ở đâu?

Lý do học ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch – 7310630)