Gắn kết hợp tác với Intrase về chương trình “Học Đại học Phú Xuân – Thực tập có lương tại Nhật Bản”

Gắn kết hợp tác với Intrase về chương trình “Học Đại học Phú Xuân – Thực tập có lương tại Nhật Bản”

Vừa qua, Đại học Phú Xuân đã có buổi làm việc với Công ty Instrase nhằm phát triển chương trình đào tạo đặc biệt “Học đại học Phú Xuân – thực tập có lương tại Nhật Bản”  Trong thời gian…