Ngày 21.12, Đại học Phú Xuân đã có buổi làm việc và thảo luận hợp tác với công ty LogiGear Đà Nẵng, một trong những công ty kiểm thử chất lượng phần mềm hàng đầu Việt Nam.

Trong định hướng phát triển mạng lưới hợp tác Doanh nghiệp đồng thời mở rộng liên kết trong Hệ sinh thái các Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin tại Huế và miền Trung, trường Đại học Phú Xuân đã có buổi thảo luận hợp tác với Công ty LogiGear Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, LogiGear đánh giá cao về chương trình đào tạo thực chiến cùng với sự tiên phong trong việc áp dụng mô hình Learning Office và Project – Based Learning tại Việt Nam của Đại học Phú Xuân. Với chương trình này, sinh viên Phú Xuân được trang bị các kiến thức, kĩ năng thực tế nghề nghiệp, chương trình đào tạo cũng liên tục được cập nhật và đổi mới theo nhu cầu thực tế của xã hội và trong sự gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của Doanh nghiệp.

Buổi thảo luận đã mở ra những hướng hợp tác đào tạo mới cho chương trình đào tạo gắn kết “Nhà trường – Doanh nghiệp” tại Đại học Phú Xuân. Sinh viên PXU sẽ có thêm cơ hội học Kiểm thử phần mềm theo sát nội dung được chuyển giao từ LogiGear và thực tập tại LogiGear trong thời gian tới.

Thông qua buổi làm việc này, hai bên cũng thống nhất phối hợp chặt chẽ với nhau trong hoạt động đào tạo tại PXU cũng như việc LogiGear lên kế hoạch mở rộng, phát triển hoạt động tại Huế và khu vực miền Trung.

Với triết lý đào tạo “Thái độ – Kĩ năng – Kiến thức” hướng đến trang bị đầy đủ nền tảng cho sinh viên để thành công trong sự nghiệp, Đại học Phú Xuân đang không ngừng đổi mới và chào đón sự tham gia, hợp tác của Doanh nghiệp vào các chương trình Đào tạo và Phong trào sinh viên tại PXU.

See more

> Đại học Phú Xuân thảo luận hợp tác với Đại Học Tzu Chi, Đài Loan.

> Sinh viên Phú Xuân nhận học bổng Doanh nghiệp 40 triệu đồng.