ĐH Phú Xuân tiếp tục đẩy mạnh hợp tác Doanh nghiệp trong năm 2021

ĐH Phú Xuân tiếp tục đẩy mạnh hợp tác Doanh nghiệp trong năm 2021

Nằm trong định hướng xây dựng chương trình đào tạo gắn kết chặt chẽ Trường học – Doanh nghiệp theo chuẩn CDIO, mang đến môi trường giáo dục thực chiến và ứng dụng cho sinh viên, Đại học Phú Xuân…

 Gắn kết hợp tác với Intrase về chương trình “Học Đại học Phú Xuân – Thực tập có lương tại Nhật Bản”

Gắn kết hợp tác với Intrase về chương trình “Học Đại học Phú Xuân – Thực tập có lương tại Nhật Bản”

Vừa qua, Đại học Phú Xuân đã có buổi làm việc với Công ty Instrase nhằm phát triển chương trình đào tạo đặc biệt “Học đại học Phú Xuân – thực tập có lương tại Nhật Bản”  Trong thời gian…