Introduction

Phu Xuan University was established on July 11, 2003, and is the first and only private university in the city of Hue

Vision

Phu Xuan University is a pioneering university in fostering innovative change based on an entrepreneurial spirit and professional action.

Mission

A pioneer in higher education innovation, Phu Xuan University leads in reshaping educational models and cultivating talent with a professional attitude, strong skills, and comprehensive knowledge.

Core Value

"Attitude - Skills - Knowledge" represents the core cultural values driving the development of Phu Xuan University, establishing its position as one of the leading universities in the Vietnamese education system.

Educational Philosophy

Focusing on training in high-demand professions that society requires, with the best career development prospects, while innovating educational programs to ensure students develop comprehensively.

Message of Innovation

In August 2018, EQuest Educational Organization decided to invest in developing Phu Xuan University into a modern, reputable institution in society, with international recognition.

Phu Xuan University will embrace advanced and modern university education values. For the first time, the training model based on "Learning Office" and "Learning Project" is introduced to maximize practical skills for students.

5 reasons to choose Phu Xuan University

0
Years of Establishment & Development
0
Specialized Fields of Study
0
Campus in Hue
0 %
Employment Placement Commitment

Strategic Partners

Phu Xuan University takes pride in being a partner with leading universities, research institutes, businesses, and global corporations. These diverse partnerships in various fields at Phu Xuan open up numerous opportunities for learners to enrich their knowledge and gain global experiences.

Student Reviews

Em là sinh viên năm hai ngành Công nghệ thông tin của trường. Em thấy chương trình học của nhà trường giảng dạy rất sát với thực tế, giảng viên nhiệt tình giảng dạy rất nhiệt tình, sinh viên chúng em có thể tham gia thực tập việc làm ngày từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nguyễn Tuấn Anh Student
Tuấn anh sv pxu

Khi học tại trường, em có cơ hội tham gia những hoạt động ngoại khóa, hội thảo, để phát triển những kĩ năng mềm. Tại đây em có những người bạn tuyệt vời để cùng nhau học, cùng nhau trưởng thành và sẵn sàng đối mặt với những thử thách cùng nhau.

Hoàng Thị Hoa Student

Stay updated with the latest information at Phu Xuan University.

NEWS - EVENTS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN GẶT HÁI THÀNH CÔNG VỚI DỰ ÁN STRIVE TẠI BỒ ĐÀO NHA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN GẶT HÁI THÀNH CÔNG VỚI DỰ ÁN

Trường Đại học Phú Xuân gặt hái thành công với dự án STRIVE tại Bồ Đào Nha Vừa qua, trường Đại học Phú Xuân có chuyến

TIẾP NỐI BƯỚC ĐỘT PHÁ VỚI LỄ KÝ KẾT MOU CÙNG 18

        Sáng ngày 5.7.2024, Trường Đại học Phú Xuân (PXUni) đã tiếp đón 18 doanh nghiệp  trong lĩnh vực Du lịch – Khách

THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH VÀ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA

ANNOUNCEMENT - OPENING OF TOUR GUIDE AND OPERATION COURSE

Trường Đại học Phú Xuân thông báo mở lớp “Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch và nghiệp vụ điều hành du lịch Quốc tế và Nội

Register to receive guidance from Phu Xuan University