Nếu muốn theo học ngành này, phụ huynh và học sinh có thể xem danh sách các trường đại học có ngành Kinh tế quốc tế dưới đây.

– Khu vực miền Bắc:

 • Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Học viện Chính sách và Phát triển
 • Học viện Ngoại giao
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Đại học Ngoại thương
 • Đại học Thương mại

Khu vực miền Trung:

 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Phú Xuân
 • Địa chỉ:176 Trần Phú, P.Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Số điện thoại: 7.306888
 • Website: http://phuxuan.edu.vn/
 • Mã ngành: 7310106
 • Mã trường: DPX

– Khu vực miền Nam:

 • Đại học Ngân hàng TP.HCM
 • Đại học An Giang

Xem thêm

Học ngành Kinh tế Quốc tế ( 7310106), ra trường làm gì?

Những trường đại học đào tạo ngành Kinh tế quốc tế tốt nhất ở đâu?

Trường đại học dạy ngành Kinh tế quốc tế ở Việt nam?

Điều kiện trúng tuyển Kinh tế quốc tế – 7310106 tại trường Đại học Phú Xuân – Huế

Lý do học ngành Kinh tế quốc tế – 7310106

Ngành Kinh tế quốc tế là gì? Học gì?

Đại học phú xuân ký cam kết đảm bảo việc làm với sinh viên

Thông tin tuyển sinh Đại học Phú Xuân 2020