Ngành Kinh tế quốc tế hiện đang là một trong những ngành học “hot” ở nước ta. Nắm bắt nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành này là luôn cần thiết, vì vậy, nhiều trường đã đào tạo ngành Kinh tế quốc tế, giúp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm rộng mở.

Kinh tế quốc tế (7310106) là gì?

Kinh tế quốc tế là một bộ môn thuộc khối khoa học, đi sâu nghiên cứu toàn bộ các hoạt động giao dịch, kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm thoả mãn các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế.

Ngành kinh tế quốc tế học như thế nào?

Khi theo học ngành Kinh tế quốc tế, sinh viên sẽ được đào tạo các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh,  cách giải quyết tranh chấp thương mại, các chính sách đối ngoại đang được hiện hành, nghiên cứu phương pháp mở rộng quy mô kinh tế sang thị trường nước ngoài, các yếu tố phát triển nền kinh tế trong xu hướng hiện đại, và tổng quan vấn đề hội nhập kinh tế thời đại mới.

Sinh viên sẽ được trang bị về kiến thức luật quốc tế, quản trị nguồn nhân lực quốc tế, môi trường kinh tế quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu, phân tích thị trường, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thương mại, đàm phán quốc tế và một số nghiệp vụ khác như thực hiện thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương,…

Xem thêm

Học ngành Kinh tế Quốc tế ( 7310106), ra trường làm gì?

Những trường đại học đào tạo ngành Kinh tế quốc tế tốt nhất ở đâu?

Trường đại học dạy ngành Kinh tế quốc tế ở Việt nam?

Điều kiện trúng tuyển Kinh tế quốc tế – 7310106 tại trường Đại học Phú Xuân – Huế

Lý do học ngành Kinh tế quốc tế – 7310106

Ngành Kinh tế quốc tế là gì? Học gì?

Đại học phú xuân ký cam kết đảm bảo việc làm với sinh viên

Thông tin tuyển sinh Đại học Phú Xuân 2020