Theo Quyết định 18/2017/QĐ-TTg về việc đào tạo liên thông trình độ Đại học. Trường Đại học Phú Xuân thông báo về việc chuyển đổi Tín chỉ, Chuyển tiếp, liên thông tại Trường Đại học Phú Xuân

Đối tượng tuyển sinh

TT Đối tượng Ghi chú
1 Người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo  
2 Người đã tốt nghiệp đại học có thể dự tuyển để học chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn khác tại Trường Đại học dân lập Phú Xuân nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo.  
3 Người đang học chương trình đào tạo cao đẳng, đại học có thể dự tuyển để học tiếp chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học dân lập Phú Xuân theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo.  

Điều kiện dự tuyển sinh

Người dự tuyển học liên thông, chuyển tiếp phải đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có một trong các văn bằng dưới đây:

  1. Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo trong nước cấp
  2. Người tốt nghiệp trình độ trung cấp phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  3. Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  4. Người dự tuyển để học tiếp chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:
    1. Đảm bảo đủ yêu cầu về điều kiện trúng tuyển vào học hệ đại học chính quy của Trường tại thời điểm dự tuyển;
    2. Có Bảng điểm do trường đã học cấp (có công chứng) xác nhận khối lượng học tập đã hoàn thành trước khi dự tuyển.

Các ngành được đào tạo liên thông, chuyển tiếp

TT Ngành
1 Công nghệ thông tin
2 Ngôn ngữ Anh
3 Ngôn ngữ Trung Quốc
4 Quản trị kinh doanh
5 Kế toán
6 Việt Nam học – du lịch

Lượng kiến thức đào tạo dự kiện

Khối lượng đã tích lũy

Khối lượng cần tích lũy để đạt được khối lượng tích lũy tối thiểu đảm bản chuẩn đầu ra

Đối tượng Số tín chỉ đã tích lũy Chuyển cùng ngành Chuyển ngành khác
  < 45 tín chỉ Xét từng trường hợp Xét từng trường hợp

– Người học đã tốt nghiệp trung cấp,  

– Người học đang học năm thứ 2 tại một trường cao đẳng, đại học.

Từ 45 đến 65 tín chỉ 75 tín chỉ 90 tín chỉ

 – Người học đã tốt nghiệp cao đẳng nghề, cao đẳng chuẩn mới,

– Người học đang học năm thứ 3 đại học.

Từ 65 đến 95 tín chỉ 60 tín chỉ 75 tín chỉ*

– Người học đã tốt nghiệp cao đẳng 3 năm,

– Người học đã học hết năm 3 đại học.

> 95 tín chỉ 45 tín chỉ 75 tín chỉ*

Ghi chú: 

* Đối với người học chuyển sang học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, người học cần có chứng chỉ HSK3 trở lên.

* Đối với người học chuyển sang học ngành Ngôn ngữ Anh, người học cần có IELTS 4.0 hoặc tương đương trở lên.

Học phí: 530.000đ/tín chỉ

Lịch học

  • Thời gian học: Học vào các ngày trong tuần, trường sẽ xét lịch riêng nếu đủ lớp
  • Thời gian nhập học chính thức: Học kỳ Spring Tháng 1 năm 2020; tham gia bổ trợ từ tháng 10 – tháng 12 năm 2019 nếu cần thiết

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019: Tháng 9 – tháng 12 năm 2019

Liên hệ và nhận hồ sơ xét tuyển: Phòng Tư vấn chiêu sinh – Trường Đại học Phú Xuân – 176 Trần Phú, Tp. Huế

Điện thoại: 0234 7306888

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *