TIN TỨC HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Sinh viên ĐH Phú Xuân "du học" tại Đại học Quảng Tây (Trung Quốc)