Việt Nam học là ngành khoa học nghiên cứu về đất nước và con người Việt Nam từ những thành tố văn hóa, lịch sử, địa lí, phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn học, nhệ thuật, tín ngưỡng, ẩm thực… để làm rõ những nét riêng độc đáo. Việt Nam học Nghiên cứu toàn diện và đa dạng những lĩnh vực của một quốc gia trên góc nhìn văn hóa…, nhằm góp phần định hướng chính sách bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa để phát triển du lịch.

1. Việt Nam học – Ngành học mới đầy sức hút

Ngành Việt Nam học xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng những năm đầu thế kỷ XXI, dưới sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện nay, ngành Việt Nam học đã có mặt trên gần 80 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc. Trong đó, Trường Đại học Phú Xuân được cấp phép đào tạo vào năm 2004.

Ngành Việt Nam học tuy là một ngành mới nhưng đã có nhiều thành công và đóng góp đáng kể, đặc biệt quan trọng trong tiến trình Việt Nam đang xây dựng và hội nhập sâu rộng vào quốc tế.

2. Việt Nam học là phông liên ngành xã hội nhân văn rất dày dặn

Học Việt Nam học, sẽ trang bị cho người học nhiều hiểu biết và phông kiến thức hấp dẫn về lịch sử, con người, đất nước Việt Nam như:

– Các Phong tục tập quán của người Việt trên mọi miền đất nước, trong đó có phong tục về cưới hỏi, ma chay, giỗ tết, lễ hội..

– Văn hoá giao tiếp của người Việt:

  •  Giao tiếp trong sinh hoạt gia đình;
  • Giao tiếp nơi công sở;
  • Giao tiếp trong trường học;
  • Giao tiếp trong kinh doanh;
  • Giao tiếp trong khi tiếp khách.

– Văn hoá ẩm thực của người Việt: Các món ăn đặc trưng và cách nấu món ăn của mỗi vùng trên đất nước Việt Nam.

–  Văn hoá trang phục truyền thống của người Việt qua các thời kì lịch sử.

–  Các Kiến thức về văn hóa, lịch sử, văn học, nghệ thuật, tín ngưỡng…

Sinh viên ngành Du lịch – ĐH Phú Xuân tham quan thực tế tại Doanh nghiệp

3. Mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên của ngành học “trẻ” này cũng có những ưu thế rất lớn, như PGS-TS Nguyễn Thị Bích Hà, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khẳng định: Thế mạnh của sinh viên Việt Nam học là phông liên ngành xã hội nhân văn rất dày dặn, vì vậy hướng mở để lựa chọn việc làm cũng rộng rãi hơn một số chuyên ngành.

– Cơ hội nghề nghiệp phổ biến nhất của ngành Việt Nam Học là các cơ hội công việc liên quan đến ngành du lịch: như hướng dẫn viên du lịch, Thiết kế và điều hành tour…

– Cơ hội làm việc trong các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở trong và ngoài nước Việt Nam.

– Và tham gia vào các vị trí công việc mang tính hàn lâm như nhà nghiên cứu Việt Nam; giảng dạy – thuyết giảng về  văn hóa Việt Nam…

Xem thêm

Học Việt Nam học Du lịch, học ở đâu?

Những lý do học Việt Nam học Du lịch

Cơ hội nghề nghiệp ngành Việt Nam học

Chương trình đào tạo Việt Nam học – Du lịch

Tuyển sinh năm 2020