Đại học Phú Xuân – Mẫu đơn xin thi, thi lại, xét công nhận tốt nghiệp năm 2015 (dành cho SV các khóa năm 2013 , 2014)

1. Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp khóa năm 2015 (Bao gồm 01 trang): Bấm tại đây để xem và tải về
(Dành cho SV hỏng trong kỳ thi TN năm 2013, 2014).


2. Mẫu đơn xin thi tốt nghiệp khóa năm 2015 (Bao gồm 01 trang): Bấm tại đây để xem và tải về
(Dành cho SV chưa đủ điều kiện thi TN năm 2013, 2014).


3. Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp khóa năm 2015 (Bao gồm 01 trang)Bấm tại đây để xem và tải về
(Dành cho SV chưa được công nhận TN năm 2013, 2014).

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *