Đại học Phú Xuân – Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (2014 – 2015) – Lần 1 – Khoá 12

Xem đầy đủ lịch thi (Bao gồm 03 trang) : Bấm tại đây để xem
______________________________________
Chú ý:
1. Địa điểm thi: Cơ sở 2, 176 Trần Phú – Tp. Huế..
2. Thời gian bắt đầu thi (mở đề): như trên lịch thi.
3. Sinh viên có mặt tại phòng thi trước thời gian bắt đầu thi (mở đề) 30 phút.
4. Cán bộ có mặt tại phòng thi trước thời gian bắt đầu thi (mở đề) 30 phút.
5. Các Khoa/Ngành và các lớp tuyệt đối không được sử dụng các phòng thi đã bố trí trong lịch này.
6. Sinh viên không xuất trình thẻ SV (hoặc CMND) thì không được vào phòng thi.
7. Sinh viên có nghĩa vụ nộp đầy đủ học phí / các khoản lệ phí trước đợt thi 2 ngày.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *