Ngày 27/02/2017, trường Đại học Phú Xuân liên kết với Đại học Charles de Gaulle Lille 3, Cộng hoà Pháp tổ chức Chuyên đề khoa học và ký kết hợp tác đào tạo giữa hai trường.

Tham dự buổi Chuyên đề có GS. Lê Hữu Khoá – GĐ Ban Cao học Châu Á, ĐH Charles de Gaulle Lille 3, Pháp; phía trường ĐH Phú Xuân có TS. Nguyễn Đình Ngộ – Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị, CBGV và sinh viên của trường.

Ký kết giữa ĐH Phú Xuân, Việt Nam với Ban Cao học Châu Á, ĐH Charles de Gaulle Lille 3, Pháp.
Ký kết giữa ĐH Phú Xuân, Việt Nam với Ban Cao học Châu Á, ĐH Charles de Gaulle Lille 3, Pháp.

Trước đó, học kỳ 1 (2016-2017), trường ĐH Phú Xuân đã hợp tác với ĐH Seattle Hoa Kỳ, tổ chức Hội thảo Khoa học chuyên đề: “Xây dựng chương trình và Nâng cao năng lực giảng dạy của giảng viên”. GS. Lê Vũ Quân – Giám đốc Chương trình Kinh doanh quốc tế tại Đại học Seattle Hoa Kỳ diễn giả chính.
GS. Lê Hữu Khoá – Giám đốc Ban Cao học Châu Á, ĐH Charles de Gaulle Lille 3, Pháp trình bày 02 chuyên đề:

  1. Các phương pháp tiếp cận căn bản khoa học Xã hội và Nhân văn;
  2. Chủ thuyết duy lý hiện đại trong khoa học quản lý và tổ chức.

Đây là chương trình liên kết hợp tác quốc tế về tổ chức hội thảo chuyên đề lần thứ 2 của trường ĐH Phú Xuân trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Chuyên đề khoa học lần này cung cấp các phương pháp luận căn bản, thuyết duy lý tổng quát trong khoa học quản lý và tổ chức; giúp CB quản lý, CBGV, sinh viên nâng cao kiến thức, kinh nghiệm quản lý và tổ chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 TS. Nguyễn Đình Ngộ, Hiệu trưởng cùng với Lãnh đạo các đơn vị, CBGV và sinh viên trường ĐH Phú Xuân chụp ảnh lưu niệm với GS. Lê Hữu Khoá.
TS. Nguyễn Đình Ngộ, Hiệu trưởng cùng với Lãnh đạo các đơn vị, CBGV và sinh viên trường ĐH Phú Xuân chụp ảnh lưu niệm với GS. Lê Hữu Khoá.

Trong khuôn khổ hợp tác đã diễn ra Lễ ký kết giữa ĐH Phú Xuân, Việt Nam với Ban Cao học Châu Á, ĐH Charles de Gaulle Lille 3, Pháp về các nội dung:
– Hợp tác đào tạo các bậc học có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ;
– Đối tác gửi các giảng viên cao cấp đến giảng dạy tại ĐH Phú Xuân;
– Cùng với ĐH Phú Xuân sẽ tổ chức hội thảo quốc tế.
– Cùng với ĐH Phú Xuân tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ quốc tế.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *