Đại học Phú Xuân – Thông báo việc phát bằng tốt nghiệp chính thức cho sinh viên tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng đợt 1 năm 2015

Để đáp ứng yêu cầu xin bố trí công tác, Trường phát Bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp khóa IX hệ Đại học, khóa X hệ Cao đẳng đợt 1 năm 2015 theo kế hoạch thời gian như sau:
1. Phát hồ sơ cá nhân cho sinh viên: Gồm các loại sau: 
2. Bằng Tốt nghiệp.
3. Bảng điểm kết quả học tập toàn khoá.
4. Chứng chỉ Thể chất.
5. Chứng chỉ Quốc phòng.
2- Lệ phí:
Sinh viên nộp lệ phí bằng tốt nghiệp và các Chứng chỉ theo kết luận của Hiệu trưởng trường ĐHDL Phú Xuân ngày 11/06/2014 như sau:
– Bằng tốt nghiệp: 50.000đ
– Chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Quốc phòng: 25.000đ/Chứng chỉ
– Cộng:   100.000đ
Ghi chú:
Thu trong đợt phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm kết quả học tập;
– Lệ phí Chứng chỉ GD Thể chất và Quốc phòng chỉ áp dụng đối với sinh viên Đại học K9, Cao đẳng K10.
3- Lịch phát hồ sơ:  Tại Cơ sở 2: 176 Trần Phú, Tp. Huế.
– Buổi sáng từ 8 giờ 00, buổi chiều từ 14 giờ 00.

Thời gian

Phòng Giáo vụ – Công tác sinh viên

 Sáng 29/6/2015

 Các lớp Đại học: Văn học + Lịch sử + Địa lý Du lịch + Công nghệ TT + Quản trị Kinh doanh + Tài chính Ngân hàng + Ngôn ngữ Anh

Chiều 29/6/2015

 Các lớp Đại học: Kế toán
 Các lớp Cao đẳng: Công nghệ TT + Du lịch + Quản trị KD + Tiếng Anh

Sáng 30/6/2015

 Các lớp Cao đẳng: Kế toán.
 Phát bổ sung các sinh viên chưa nhận.

Chiều 30/6/2015

 Phát bổ sung các sinh viên chưa nhận.

Ghi chú: Trường chỉ phát hồ sơ trực tiếp cho sinh viên, lúc đến nhận sinh viên phải xuất trình Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân.
Mỗi buổi phát hồ sơ, phát theo thứ tự lớp ghi trên.
Sau thời gian phát tập trung như thông báo ở trên, sinh viên có thể nhận bằng Tốt nghiệp và chứng chỉ vào các buổi sáng thứ 2, 4, 6 (trừ những ngày lễ và ngày nghỉ).

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *