Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 1 – Đợt 1 – Học kỳ SUMMER – Năm học 2022-2023 (Môn: Thực tập động cơ đốt trong (B) – CNOT K19)

1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MB0Ht1LXdXfDOhUg0yPY_jgmWZlBKwOd/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

2. Danh sách sinh viên vào phòng thi: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F0IdXf5h8hoLvok9rB3kveRGLRhshOCK/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

Lưu ý:

Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *