Theo Thông báo số 10/TB/DPX-TCHC ngày 15/01/2016 thì thời gian Nhà trường tổ chức họp mặt đầu xuân là 9 giờ 00, ngày 14/02/2016 (tức Mồng 7 Tết). Nay, Nhà trường điều chỉnh lại thời gian tổ chức Họp mặt cơ quan đầu xuân Bính Thân 2016 như sau:

+ Thời gian: 9 giờ 00, ngày 15 tháng 2 năm 2016 (Mùng 8 Tết).
+ Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.
+ Địa điểm: Phòng 204, cơ sở 2 – 176 Trần Phú.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *