Đại học Phú Xuân – Thông báo (lần 1) về việc nộp học phí HK II năm học 2014-2015

Tại Quyết định số 13/2014/QĐ/DPX-KHTC ngày 11 tháng 1 năm 2014 của Hiệu trưởng đã quy định mức thu học phí năm học 2014-2015 như sau:
A. Đào tạo theo niên chế:

Đại học

Cao đẳng

 Hệ chính quy  4.500.000 đồng/học kỳ  4.200.000 đồng/học kỳ
 Hệ liên thông chính quy  4.500.000 đồng/học kỳ  4.200.000 đồng/học kỳ
 Hệ bằng 2 chính quy  4.200.000 đồng/học kỳ

 Hệ liên thông theo hình thức vừa làm vừa học  4.200.000 đồng/học kỳ  4.000.000 đồng/học kỳ
 Hệ vừa làm vừa học  4.200.000 đồng/học kỳ  4.000.000 đồng/học kỳ

B. Đào tạo theo tín chỉ:
1. Đại học: 300.000 đồng/tín chỉ
2. Cao đẳng: 280.000 đồng/tín chỉ
Để tạo điều kiện thuận lợi co sinh viên trong việc nộp học phí, trường quy định địa điểm và thời gian thu nộp như sau:
+ Tổ chức thu học phí ở cơ sở 1 (28 Nguyễn Tri Phương) từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trong giờ làm việc) tại phòng Kế hoạch – Tài chính.
+ Sinh viên có nhu cầu nộp học phí qua ngân hàng thì chuyển tiền theo địa chỉ:
Tên tài khoản: Trường Đại học DL Phú Xuân
Số tài khoản: 4011211000100
Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Trường An – Thừa Thiên Huế
(Sinh viên cần ghi rõ họ tên, lớp, khóa học để tiện việc đối chiếu;
Điện thoại liên lạc: Phòng Kế hoạch – Tài chính: 054.3829957)
+ Thời gian nộp học phí kỳ II của sinh viên các khóa chậm nhất đến ngày 31/3/2015.
+ Sinh viên không nộp học phí học kỳ II năm học 2014-2015 sẽ không được dự thi kết thúc học kỳ II

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *