Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 1 – Đợt 2 – Học kỳ SPRING –Năm học 2022-2023.

 

  1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vTQor-SYTJs2eW4h2NbNK9sfVXaqDBMN/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

 

  1. Danh sách sinh viên vào phòng thi:

https://drive.google.com/drive/folders/1XB2w5Lw1LoHopCuhxshV-9Z1NCiGYJ38?usp=sharing

 

Lưu ý:

  • Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
  • Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
  • Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
  • Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
  • Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.