đại học phú xuân 2023 màu đỏ cơ sở Trần Phú, TP Huế

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 – ĐỢT 1 HỌC KỲ FALL – NĂM HỌC 2023-2024 (Môn Giáo dục thể chất)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 1 – Đợt 1 – Học kỳ FALL –Năm học 2023-2024

  1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14eZHCy4pBrxLYD0w1LkxNFAiR2MeaCv8/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true
  2. Danh sách sinh viên vào phòng thi: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-X7az–vwZ5Cl0cnfIqWUiCEi1JljHdo/edit?usp=share_link&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

Lưu ý:

 

  • Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
  • Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
  • Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
  • Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.