0234.730.6888

THÔNG BÁO

Thông báo về việc triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế lần thứ VII năm 2015