Sáng ngày 12/10, các bạn tân sinh viên K16 đã tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” tại Phòng Learning Office, Cơ sở 2 (Trần Phú, TP Huế).

Thực hiện công văn số 3383/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018-2019; căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể của Nhà trường, “Tuần sinh hoạt công dân – HSSH”  của Trường Đại học Phú Xuân đã được tổ chức nhằm:

  • nâng cao nhận thức của sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, về chủ quyền biển đảo Việt Nam; góp phần giáo dục đạo đức và ý thức công dân cho sinh viên.
  • giúp sinh viên hiểu rõ nghĩa vụ, quyền lợi, ý thức trách nhiệm của công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên; Định hướng chiến lược của trường; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu xã hội.

Sáng ngày 12/10, các bạn sinh viên đã nghe Giảng viên, Ths.Nguyễn Thị Quyên – Bộ môn Lý luận chính trị (Tổ Giáo dục cơ bản) giới thiệu các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013; nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như các nội dung về chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.


 

Chiều ngày 12/10, các bạn sinh viên sẽ được Đại diện Công an Tỉnh TTH phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; mặt trái của mạng xã hội; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và văn hóa giao thông.

Sáng ngày 13/10, Ban đào tạo sẽ phổ biến về các quy chế, quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ; nội quy, quy chế của Nhà trường; cũng như Hướng dẫn sinh viên cách đăng ký vân tay, email, workplace, trang tín chỉ, quy chế học vụ cách sử dụng hệ thống website của trường trong quá trình học tập.


Kết thúc “Tuần sinh hoạt công dân – HSSVH”, các bạn tân sinh viên K16 sẽ tham dự “Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019” và chính thức bước vào Học kỳ đầu tiên.