0234.730.6888

TIN TỨC

"Chương trình đào tạo là sự kết hợp chặt chẽ việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy của Trường trên nền tảng nhu cầu nhân lực thực tế của các doanh nghiệp"