HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Chủ tịch Danh dự Đại học Broward (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Phú Xuân