[kc_row use_container=”yes” force=”no” column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”313407″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”672361″][kc_column_text _id=”553931″ class=”roadmap” css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

PXU – Lộ trình đào tạo (hệ Đại học Chính quy)
GD Mô Tả Thời gian GHI CHÚ
0 Học kỳ quân đội – GD–ANQP 34 tuần
1 Nhập môn nghề nghiệp và cơ sở chuyên ngành 16 tuần
2 Tri thức cơ sở và kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn 48 tuần Có đủ kỹ năng để làm việc
3 Hoàn thiện và định hướng chuyên sâu 48 tuần
4 Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT) 16 tuần
5 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp 16 tuần
Tổng thời gian đào tạo 3 năm 9 học kỳ,3 học kỳ/năm

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”899064″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” use_container=”yes” force=”__empty__” container_class=”training-grid small” row_class=”training”][kc_column width=”100%” video_mute=”no” _id=”746155″][kc_title text=”xJDDoG8gdOG6oW8gY2jDrW5oIHF1eQ==” _id=”942807″ type=”h2″ title_wrap=”yes” before=”PGRpdiBjbGFzcyA9ICJjb3Zlci10aXRsZS1hZG1pc3Npb25zIj4=” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-family|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`Roboto`}}}}”][kc_row_inner _id=”936283″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” row_class=”under-border”][kc_column_inner width=”25%” _id=”456948″][kc_column_text _id=”775444″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

Cử nhân
Công nghệ Thông tin

[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”655610″][kc_column_text _id=”312868″]

Cử nhân Quản trị
Kinh doanh – Marketing

[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”566998″][kc_column_text _id=”132372″]

Cử nhân
Kế toán – Tài chính

[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”809542″][kc_column_text _id=”617517″]

Cử nhân
Việt Nam học – Du lịch

[/kc_column_text][/kc_column_inner][/kc_row_inner][kc_row_inner column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”721813″][kc_column_inner width=”25%” _id=”608671″][kc_column_text _id=”954602″]

Cử nhân
Ngôn ngữ Trung Quốc

[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”822342″][kc_column_text _id=”814038″]

Cử nhân
Ngôn ngữ Anh

[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”368679″][kc_column_text _id=”953430″]

Cử nhân Quản trị
Dịch vụ Lữ hành

[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”547376″][kc_column_text _id=”357261″]Cử nhân Công nghệ kỹ thuật Ôtô

[/kc_column_text][/kc_column_inner][/kc_row_inner][kc_row_inner column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”390776″][kc_column_inner width=”25%” _id=”543372″][kc_column_text _id=”492455″]Cử nhân Quản trị khách sạn

[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”514250″][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”323300″][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”294437″][/kc_column_inner][/kc_row_inner][kc_title text=”xJDDoG8gdOG6oW8gbmfhuq9uIGjhuqFu” _id=”975237″ type=”h2″ title_wrap=”yes” before=”PGRpdiBjbGFzcyA9ICJjb3Zlci10aXRsZS1hZG1pc3Npb25zIj4=”][kc_row_inner column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”655183″][kc_column_inner width=”25%” _id=”612478″][kc_column_text _id=”735910″]

Lập trình viên

[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”428439″][kc_column_text _id=”951225″]

Hướng dẫn viên du lịch

[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”146597″][kc_column_text _id=”196378″]

Digital Marketing 4.0

[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”458193″][/kc_column_inner][/kc_row_inner][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”436311″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”650270″][kc_row_inner column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”570122″][kc_column_inner width=”100%” _id=”211350″][kc_button text_title=”Đăng ký xét tuyển” _id=”953979″ link=”https://phuxuan.edu.vn/dkxt2023|Đăng ký xét tuyển|” custom_css=”{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`text-align|`:`center`}}}}”][/kc_column_inner][/kc_row_inner][/kc_column][/kc_row]