I. Lịch thi:

Số TT

Buổi thi

Môn thi

1

Sáng 27/11/2016

Cơ sở

2

Chiều 27/11/2016

Chuyên ngành

II. Sinh viên cần lưu ý các điểm sau:
1. Sinh viên phải theo dõi danh sách phòng thi và số báo danh để dự thi. Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp được niêm yết tại cơ sở 2, 176 Trần Phú – Huế vào ngày 25/11/2016.
2. Thời gian thi, địa điểm thi: Tổ chức thi tại Phòng 204 – cơ sở 2 của Trường (176 Trần Phú – Huế). Sinh viên có mặt tại phòng thi qui định buổi sáng lúc 7 giờ 00, buổi chiều lúc 14 giờ 00 để dự thi.
3. Trang phục: Nghiêm túc.
4. Đến thi, sinh viên phải xuất trình Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân, nếu mất phải làm Giấy chứng nhận trước ngày thi 5 ngày.
5. Sinh viên phải hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí toàn khóa học trước ngày 25/11/2016.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *