Trường Đại học Phú Xuân ban hành “Kế hoạch dạy và học năm học 2018 – 2019 (Dành cho các khóa 13,14 và 15), theo Quyết định số 147 /KH/DPX-GVCTSV, được Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân ký ngày 02/07/2018.

 
Lưu ý: Khóa 16 (nhập học năm 2018) có chương trình và phương pháp đào tạo mới nên nhà trường sẽ ban hành kế hoạch đào tạo riêng.
 
Chi tiết xem tại link:
Kế hoạch dạy và học năm học 2018-2019
Bảng kế hoạch dạy và học năm học 2018 – 2019