TIN TỨC HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Trường ĐH Phú Xuân tổ chức Lễ tốt nghiệp và cấp bằng Đại học hệ chính quy cho sinh viên khóa 11 (2013-2017)