Thực hiện Kế hoạch về công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (ĐBCL GDĐH) năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Ngày 25/05/2017, Tổ Thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017 thuộc Trung tâm KĐCLGD – Đại học Đà Nẵng đã đến kiểm tra, làm việc tại Trường Đại học Phú Xuân.

Thực hiện Kế hoạch về công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (ĐBCL GDĐH) năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Ngày 25/05/2017, Tổ Thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017 thuộc Trung tâm KĐCLGD – Đại học Đà Nẵng đã đến kiểm  tra, làm việc tại Trường Đại học Phú Xuân.
Tổ thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH gồm :
– TS Dương Mộng Hà, Tổ trưởng
– TS Phan Quí Trà, Ủy viên
– Th.S Nguyễn Thị Hương Trà, ủy viên thư kí
Phía Trường Đại học Phú Xuân có:
– TS Nguyễn Đình Ngộ – Hiệu trưởng
– TS Thân Trọng Huy – Trợ lí Hiệu trưởng
– Th.S Nguyễn Hồng Sơn – Phụ trách Bộ phận ĐBCL
– Cùng một số cán bộ, giảng viên có liên quan phục vụ Tổ thẩm định.
Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi về mục đích, ý nghĩa và cách thức tiến hành thẩm định, xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH của Trường ĐH Phú Xuân theo các tiêu chí của Bộ đề ra gồm:
1. Các Thông tin chung về Trường (Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ, trang thông tin điện tử của Trường…)
2. Qui mô đào tạo của Nhà trường (số Sinh viên, loại hình đào tạo hiện tại của Trường…)
3. Các thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường ĐH Phú Xuân (đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của từng nhóm ngành đào tạo hiện có của trường…)
4. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng chính (cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: diện tích đất, diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo hiện có, hệ thống thư viện, cơ sở thực hành, thực tập; đội ngũ giảng viên cơ hữu hiện có của Nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục Đại học hiện nay…)

 Tổ Thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL làm việc tại ĐH Phú Xuân
Tổ Thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL làm việc tại Trường Đại học Phú Xuân

Sau một ngày tiến hành thẩm định và xác nhận các điều kiện, tiêu chí đảm bảo chất lượng GDĐH của Trường Đại học Phú Xuân dựa trên các minh chứng do Nhà trường cung cấp; cùng với việc kiểm tra, đối chiếu thực địa tại 03 cơ sở đào tạo của Trường. Căn cứ vào các hồ sơ, số liệu và điều kiện thực tế đảm bảo phục vụ công tác đào tạo hiện có, Tổ thẩm định đã Kết luận: Trường Đại học Phú Xuân cơ bản đáp ứng các yêu cầu về ĐBCL của cơ sở GDĐH. Hai bên đã cùng kí Biên bản Thẩm định và xác nhận điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017 của Trường Đại học Phú Xuân.
Công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017 của Tổ thẩm định đã giúp cho Nhà trường có cơ sở nhìn nhận, đánh giá những mặt mạnh để phát huy, đồng thời thấy được một số yếu kém, tồn tại để có hướng khắc phục trong thời gian tới, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng Trường Đại học Phú Xuân thành địa chỉ giáo dục có uy tín, chất lượng ở miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *