Dự án “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các trường đại học ở Việt Nam” (Digi: Đổi) được tài trợ bởi Hội đồng Anh, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025 do Trường Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh), Trường Đại học Phú Xuân, Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng Việt Nam phối hợp cùng các đối tác khác ở Anh và Việt Nam nhằm xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số trong giáo dục đại học tại Việt Nam.

Để cùng phát triển xây dựng lộ trình Chuyển đổi số phù hợp cho các trường, Trường Đại học Phú Xuân phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tổ chức Hội thảo “Xây dựng lộ trình và chiến lược Chuyển đổi số trong giáo dục đại học Việt Nam”. 

  • Thời gian Hội thảo: 09:00-16:30 (thứ sáu) ngày 26 tháng 5 năm 2023
  • Địa điểm: tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Thành phần tham dự: Các Lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện, doanh nghiệp về giáo dục và công nghệ, các sở ban ngành quan tâm đến chuyển đối số

Nội dung:

  1. Báo cáo tổng quan về Hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục từ UK
  2. Các mô hình chuyển đổi số đã áp dụng trong các trường đại học Việt Nam
  3. Thảo luận đề xuất lộ trình và chiến lược Chuyển đổi số trong giáo dục đại học Việt Nam

Hội thảo được livestream trực tiếp trên Fanpage của Trường Đại học Phú Xuân.

Link tham dự online qua zoom: https://us02web.zoom.us/j/84292052385?pwd=SVhBbExhV25kRGpYbTJyZjBHaEwxZz09

ID cuộc họp: 842 9205 2385

Mã ID: 12345